VISION:

Hos Vejen Golfklub går ingen forgæves!

MISSION:

Det er Vejen Golfklubs mission at skabe de bedste rammer for udøvelse af golfspillet.

Vejen golfklub ønsker at skabe rammerne for tilfredse medlemmer, medarbejdere, fri-villige, gæster samt samarbejdspartnere.

Herudover er det Vejen Golfklubs mission at udbrede golfsporten og uddanne nye golfspillere, således at de har de bedste forudsætninger for at leve op til golfsportens sportslige, etiske og sociale adfærd.

KERNEVÆRDIER OG KERNEOMRÅDER:

1. Medarbejdere og frivillige
2. Medlemmer og gæster
3. Banen og øvrige faciliteter
4. Sociale og etiske forhold

1. MEDARBEJDERE OG FRIVILLIGE:

Dygtige og tilfredse medarbejdere samt frivillig indsats fra medlemmerne er hele fun-damentet for vores golfklub, og sammen med baneanlæg og øvrige fysiske rammer, vores vigtigste aktiv!

Det er en kerneværdi for Vejen Golfklub:

 • At have de dygtigste medarbejdere indenfor alle områder.
 • At have tilfredse medarbejdere.
 • At have mange frivillige blandt medlemmerne.
 • At have åbne og imødekommende medarbejdere og frivillige, der yder venlig og god service.
 • At alle medarbejdere og mange frivillige tager del i arbejdet med at rekruttere og uddanne nye medlemmer.
 • At det er attraktivt at være en del af Vejen Golfklubs servicekoncept.

2. MEDLEMMER OG GÆSTER

Vejen Golfklub ønsker tilfredse medlemmer, der etablerer langvarige medlemskaber. Herudover ønsker Vejen Golfklub at gæster får en oplevelse der gør, at de kommer til-bage igen og igen.

Det er en kerneværdi for Vejen Golfklub:

 • At alle medlemmer er tilfredse og etablerer langvarigt medlemskab og fungerer som ambassadører for klubben.
 • At alle gæster føler sig velkommen i Vejen Golfklub og får en god oplevelse der gør, at de har lyst til at komme igen og anbefaler banen/klubben til andre.
 • At alle medlemmer har lyst til at deltage i frivilligt arbejde – i en eller anden form.
 • At alle medlemmer hjælper, tager hensyn til og tilretteviser gæster og andre medlemmer, herunder især nye medlemmer.
 • At alle gæster tager hensyn til andre gæster og klubbens medlemmer.
 • At alle – medlemmer og gæster – tilstræber at spille ”hurtig golf” og lukker igennem såfremt bagfrakommende spiller hurtigere…ingen har fortrinsret!
 • At have en tilfredsstillende udvikling i antal medlemmer og gæster.

3. BANEN OG ØVRIGE FACILITETER

Vejen Golfklub ønsker at have de bedste rammer for udøvelse af golfspillet og et godt og velfungerende klubliv.

Det er en kerneværdi for Vejen Golfklub:

 • At have en spændende, velplejet og udfordrende 18 huls bane.
 • At have en spændende, velplejet og udfordrende Pay and Play og træningsba-ne.
 • At have gode træningsfaciliteter.
 • At have et velfungerende klubhus, der til enhver tid fremstår velholdt og indby-dende.
 • At have de bedste forhold – såvel lokaler som materiel – for medarbejderne.
 • At have en indbydende og attraktiv restaurant.

4. SOCIALE OG ETISKE RAMMER

I Vejen Golfklub forventer vi at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respek-terer golfreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den adfærd, der udvises overalt hvor man færdes i klubben, og i de funktioner der varetages.

Det er en kerneværdi for Vejen Golfklub:

 • At alle medlemmer og gæster har et godt og grundlæggende kendskab til golf-regler og golfetikette.
 • At alle nye medlemmer uddannes grundigt i golfreglerne samt skrevne og uskrevne etiske regler.
 • At alle medlemmer har lyst til at deltage i klubbens sociale liv.
 • At såvel restauranten som proshoppen agerer som en integreret del af Vejen Golfklub.