I Vejen Golfklub er mere end 100 medlemmer involveret i det frivillige arbejde.

Det har altid været let at få klubbens medlemmer til at deltage aktivt i diverse udvalg, og selvom der i klubben er ansat en sekretariatsleder, så vil klubben på ingen måde kunne undvære den frivillige indsats.

En sidegevinst ved at bruge en del af sin fritid i klubbens tjeneste er, at man lærer klubben at kende indefra og stifter bekendtskab med mange klubfunktioner. Et andet positivt element er styrkelsen af det sociale sammenhold på kryds og tværs – en uhyre væsentlig faktor i en individuel sportsgren som golf.

Det enkelte udvalg i Vejen Golfklub planlægger selv alle aktiviteter. Aktiviteter og økonomi aftales nærmere mellem hver enkelt udvalg og bestyrelsen.