Juniorer

Nyheder fra juniorerne

Juniorer – træningstider

Fra uge 14 2019

Mandag:        kl. 16.30 – 18.00

Retningslinjer for regelundervisning af juniorer

Forløb af regelundervisning og frigivelse til spil for juniorer.

1. Ved indmeldelse udleveres juniorbog “Kom i sving – Golf for juniorer”
Bogen giver mange tips om golf generelt men indeholder også en gennemgang af nogle væsentlige regler.
Det er vigtigt at nye golfspillere hurtigt kommer i gang med bruge reglerne, derfor vil der efter junior træning være mulighed for at komme ud at spille med en erfaren golfspiller, evt bare en 3-4 huller. Husk at sætte tid af til dette efter træning.
2. Der vil blive afholdt en regelgennemgang 1-2 gange om året hvor en repræsentant for regeludvalget eller en anden uddannet regelkyndig vil gennemgå reglerne, dette vil foregå med en blanding af teori og gennemgang af hul 18.
Gennemgangen vil tage 1-2 timer, og placeres i slutning af foråret og efter behov i efteråret.
3. Efter man har deltaget i regelgennemgang og med træneres accept kan juniorer frigives til spil efter de regler der gælder for de 2 baner, se gældende regler på hjemmesiden.

Husk at det er muligt at deltage i RAJT turneringer inden man har været til regelgennemgang, se særskilt information om dette.

SPILLERET på 18 huls banen
Juniorer kan i lighed med andre nye golfspillere opnå spilleret på 18 huls banen, når deres hcp er 54 eller derunder.
Der er ingen fast aldersgrænse, men vi anbefaler, at juniorspilleren er ifølge med en voksen spiller, indtil der er opnået en passende rutine.
Med det mener vi, at juniorspilleren skal have gennemgået regelundervisning og være i stand til at gå en 18 hullers runde på normtiden, som er 4 timer og 15 minutter, og i øvrigt begå sig på banen på samme vilkår som øvrige medlemmer.

Ved juniorers greenfee spil i andre klubber:

http://www.danskgolfunion.dk/juniorgolf/trivselsmiljoe/greenfeeaftale

Der skelnes mellem to forskellige aftaler. Gratis greenfee for juniorerne eller en fuldt betalende voksen sammen med maksimum tre juniorer, i daglig tale også kaldet “3 for 1”.

http://www.danskgolfunion.dk/juniorgolf/trivselsmiljoe/greenfeeaftale/oversigt-over-tilmeldte-klubber

I Vejen Golfklub tilbyder vi, at max. 3 juniorer kan spille gratis ifølge med en fuldt betalende voksen.