Hulspilsturnering 2020 for damer og for herrer

I perioden fra 1. maj til 27. september 2020 afvikles to hulspilsturneringer – én for damer og én for herrer. Alle klubbens medlemmer med EGA handicap kan deltage i turneringerne, dog er max. handicap 36.

Grundspil

Hulspilsturneringen starter med et grundspil (alle mod alle) i grupper af 4 eller 5 deltagere. Grupperne dannes efter handicap. Det betyder, at alle deltagere er sikret minimum 3 runder. Hver vundet match giver 2 point. Ved all square efter 18 huller, i grundspillet, deles matchen med 1 point til hver spiller. Nr. 1 og nr. 2 fra hver gruppe går videre til et knockout spil. Er der point-lighed, afgøres hvem der går videre ud fra: 1. Hvem vandt den indbyrdes match? 2. Hvem har flest ups i alle matcher? 3. Lodtrækning. Såfremt der blive brug for ”oversiddere”, vil det være spillerne med laveste handicap, der sidder en runde over.
Grundspil + knockout-spil til top 8 skal være færdigspillet senest søndag den 5. juli 2020.

Kvartfinale, semifinale og finale

Spillerne i kvartfinalen sammensættes af Turneringslederen ved seedning høj/lav efter handicap.
Herefter afgør resultatet af de enkelte matcher sammensætningen af spillerne i de efterfølgende matcher, iflg. spilleplanen. Alle finaler afsluttes om nødvendigt med sudden death.
Efter første match skal spillerne selv holde styr på, hvem de skal spille med i næste match gennem den spilleplan – som spillerne selv ajourfører – og som vil være ophængt i klubhuset og vises i Golfbox.

Kvartfinaler skal være færdigspillet senest søndag den 16. august 2020.
Semifinaler skal være færdigspillet senest søndag den 20. september 2020.

Finaler samt spil om 3. + 4. pladsen afvikles lørdag den 27. september 2020 kl. 8.30 (fast dato).

For at lette kontakten mellem de tilmeldte spillere vil der blive udarbejdet og rundsendt en liste med spillernes kontaktinfo (fra Golfbox).

Tilmelding og turneringsfee

Tilmelding er senest 1. maj 2020 kl. 18.00 og sker på Golfbox (se under datoen 1. maj 2020), eller ved telefonisk henvendelse til turneringsleder Doris Bechmann 4094 1333.
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet, og der er max. 32 spillere i hver turnering.
Turneringsfee er 150 kr., der indbetales på udvalgets konto 7687 0000336718 senest 1. maj 2020 med angivelse af medlemsnr. og evt. navn.

Matchform

Der spilles single over 18 huller pr. match. Der spilles med 60% spillehandicap, se nedenstående regneeksempler.
Spillerne anvender det aktuelle handicap på det tidspunkt, hvor den enkelte match afvikles.
Beregning foretages på følgende måde: Forskellen på spillehandicappet mellem de to spillere er det antal slag, som den med højest handicap får. Disse slag tildeles efter banens handicapnøgle..
Eks. 1: Spiller A med 10 slag møde spiller B med 12 slag. Forskellen er 2 slag x 60% = 1,2 som rundes ned til 1 slag, som spiller B har på det sværeste hul efter handicapnøglen.
Eks. 2: Spiller A med 5 slag møder spiller B med 36 slag. Forskellen er 31 x 60% = 18,6 slag, som rundes op til 19 slag. Her får spiller B et ekstra slag på alle 18 huller samt 1 yderligere slag på det sværeste hul efter handicapnøglen. Spiller A bliver nulstillet.

Præmier

Der spilles om vandrepokaler sponsoreret af Andrew Pakes.
Der vil være præmier til de 4 finaledeltagere i hver turnering.
Vindere og runner-up er yderligere kvalificeret til at deltage i Champion of the Year søndag den 4. oktober 2020. Se i øvrigt turneringsbetingelserne på Golfbox. Ret til ændringer forbeholdes.

Turneringsleder er: Doris Bechmann, 4094 1333, doris.bechmann@apoteket.dk

Vindere Hulspilsturnering 2019:

Damerækken: Ulla Skov Nielsen – Herrerækken: Christian Damm