Sponsorudvalg

Sponsorudvalg

Vejen Golfklub er, i lighed med de fleste andre golfklubber i landet, meget afhængige af byens og egnens velvillige indstilling til klubben.
Sponsorudvalget hovedopgave er derfor at tegne flest mulige sponsorater til gavn for klubben.
Udvalgets opgave er herudover at sørge for størst mulig eksponering af de enkelte sponsorer gennem synlig skiltning på banen, i baneguiden, ved turneringer og i øvrigt alle steder hvor sponsorerne kan fremhæves.
Samtidig er det vigtigt for klubben at gøre opmærksom på, at når sponsorerne støtter golfklubben bør medlemmerne også støtte sponsorerne.
Sponsorudvalget arrangerer årlig sponsorturnering, hvor alle sponsorer inviteres.
Vejen Golfklub kan tilbyde byens og egnens forretningsdrivende en lang række sponsorater, og med ca. 1000 medlemmer og årligt besøg af over 4.500 gæstespillere spilles der omkring 28.000 runder.

Sponsorudvalgets medlemmer:
Jens Peter Sørensen, formand 4079 5300
Peter Gæmelke 4017 5287
Thomas Andreasen 2173 1919
Dan Jensen 6011 6041
Anders Astrup 6172 2345
Anette Kühl Lund, Daglig Leder 7536 8082
Jan B. Petersen,
bestyrelses repræsentant
4018 6017