Midlertidige lokalregler fra 4. maj 2022

Midlertidige lokalregler pr. 4. maj 2022, som pdf-udgave                            Permanente lokalregler

Lempelse fra forhold efter træfældning og træplantning

Når en spillers bold ligger i, eller der er gene for stance eller sving fra forhold, der kan henføres til disse arbejder, må spilleren tage lempelse for unormale baneforhold efter Regel 16.1, og uden straf:

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det generelle område.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse 
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
 • skal være i det generelle område,
 • må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • der skal tages fuld lempelse for alle gener fra det unormale baneforhold.

Eksempler på forhold, der giver lempelse efter denne lokalregel:

 • et område med løs jord / på bare pletter af jord / nysåede græsarealer efter trærydning på fairway eller semirough
 • hjulmærker efter traktorer ved disse trærydninger
 • bare pletter af jord fremkaldt af maskiners arbejde

Lempelse fra nyplantede træer med barduner

Når en bold ligger ved nyplantede træer, der er støttet med blå eller grønne barduner og

 • der er gene for stancen – eller det tilsigtede sving – fra træerne, barduner eller de pæle, som bardunerne er fastgjort til,

må spilleren tage lempelse for unormale baneforhold (ikke-flytbare forhindringer) efter Regel 16.1 og uden straf.
Se ovenfor om gennemførelsen af lempelsen.

Hul 4 og Hul 6, spilleforbudsområder med dropzone

Gældende fra 1. maj 2022

Der er områder med spilleforbud i et unormalt baneforhold, markeret med blå pæle med grøn eller sort top

 • hul 4 på bakken før dogleg-knækket til højre, 50-100 m fra green og
 • hul 6 er der efter dogleg-knækket ind mod skoven til højre

Der skal tages lempelse uden straf efter Regel 16.1:

 • Hvis en bold er i areal under reparation med spilleforbud, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i området
 • Hvis der er gene for stance eller sving fra området

Som en ekstra mulighed kan der tages lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, som beskrevet nedenfor. Droppezonen er et lempelses-område efter Regel 14.3.

Droppezonen er markeret med skilt og indrammet med blå streg og DZ, og bolden kan spilles normalt derfra, hvis den ligger der efter et slag.

Droppezonen på hul 4 er placeret ved bunkeren lige før områdets begyndelse.
Droppezonen på Hul 6 er placeret til venstre for det markerede område ud for områdets begyndelse.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Permanente lokalregler

Permanente lokalregler, gældende fra marts 2021, som pdf-fil

Banemarkeringer (kan være pæle, plader og/eller afstribninger)

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Veje, henvisningsskilte, afstands- og banemarkeringer
Sådanne er ikke-flytbare forhindringer.  Lempelse efter Regel 16.1.
– dog er hvide pæle Grænsemarkeringer, som hverken må løftes eller bøjes. Der er ingen lempelsesmulighed.

Flethegn og beskyttelsesnet ved teesteder
Disse er integrerede dele af banen.

Sprinklere
(Jf. Standard lokalregel F-5): Lempelse for gene fra en sprinkler kan tages efter Regel 16.1 (ikke-flytbar forhindring).

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen og bolden ligger i det generelle område:

Spilleren må tage fuld lempelse efter Regel 16.1b, hvis sprinkleren er på en valgt rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a

Ekstra lempelsesmulighed i rødt strafområde, store sø på Hul 18

(Jf. Standard lokalregel B-2.1): Udover de tre lempelsesmuligheder i Regel 17 (lempelse fra forrige sted, lempelse på flaglinjen og sidelæns lempelse) må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
  • hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a.

Regel- og handicapudvalget

Marts 2021