Midlertidige lokalregler fra 7. november og 23. August 2022

                                                                                                                                  Permanente lokalregler

Midlertidige lokalregler fra 7. november 2022

og i pdf-udgave

Der skal tees op på klippede arealer og kørsel med buggies er ikke tillad.

Midlertidige lokalregler fra 23. august 2022

og i pdf-udgave  

Lempelse fra forhold efter træfældning og træplantning

Når en spillers bold ligger i, eller der er gene for stance eller sving fra forhold, der kan henføres til disse arbejder, må spilleren tage lempelse for unormale baneforhold efter Regel 16.1, og uden straf:

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det generelle område.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse 
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
 • skal være i det generelle område,
 • må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • der skal tages fuld lempelse for alle gener fra det unormale baneforhold.

Eksempler på forhold, der giver lempelse efter denne lokalregel:

 • et område med løs jord / på bare pletter af jord / nysåede græsarealer efter trærydning på fairway eller semirough
 • hjulmærker efter traktorer ved disse trærydninger
 • bare pletter af jord fremkaldt af maskiners arbejde

Lempelse fra nyplantede træer med barduner

Når en bold ligger ved nyplantede træer, der er støttet med blå eller grønne barduner og

 • der er gene for stancen – eller det tilsigtede sving – fra træerne, barduner eller de pæle, som bardunerne er fastgjort til,

må spilleren tage lempelse for unormale baneforhold (ikke-flytbare forhindringer) efter Regel 16.1 og uden straf.
Se ovenfor om gennemførelsen af lempelsen.

Hul 6, spilleforbudsområde med dropzone

Gældende fra 23. August 2022

På Hul 6 er der der et område med spilleforbud i et unormalt baneforhold, markeret med blå pæle med grøn eller sort top. Det ligger efter dogleg-knækket ind mod skoven til højre.

Der skal tages lempelse uden straf efter Regel 16.1:

 • Hvis en bold er i areal under reparation med spilleforbud, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i området
 • Hvis der er gene for stance eller sving fra området

Som en ekstra mulighed kan der tages lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, som beskrevet nedenfor. Droppezonen er et lempelses-område efter Regel 14.3.

Droppezonen er markeret med skilt og indrammet med blå streg og DZ, og bolden kan spilles normalt derfra, hvis den ligger der efter et slag.

Droppezonen på Hul 6 er placeret til venstre for det markerede område ud for områdets begyndelse.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Permanente lokalregler

Permanente lokalregler, gældende fra 19. september 2021, som pdf-fil

Banemarkeringer (kan være pæle, plader og/eller afstribninger)

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Veje, henvisningsskilte, afstands- og banemarkeringer, beskyttelseshegnet ved teested 16
Disse er ikke-flytbare forhindringer.  Lempelse efter Regel 16.1.
– dog er hvide pæle Grænsemarkeringer, som hverken må løftes eller bøjes. Der er ingen lempelsesmulighed.

Sprinklere
(Jf. Standard lokalregel F-5): Lempelse for gene fra en sprinkler kan tages efter Regel 16.1 (ikke-flytbar forhindring).

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen og bolden ligger i det generelle område:

Spilleren må tage fuld lempelse efter Regel 16.1b, hvis sprinkleren er på en valgt rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a

Ekstra lempelsesmulighed i rødt strafområde, store sø på Hul 18

(Jf. Standard lokalregel B-2.1): Udover de tre lempelsesmuligheder i Regel 17 (lempelse fra forrige sted, lempelse på flaglinjen og sidelæns lempelse) må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
  • hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a.

Regel- og handicapudvalget

Marts 2021 og september 2022