Seniorklubben

Seniorklubbens formål er at styrke fællesskabet i Vejen Golfklub ved vort engagement i golfspillet,
kammeratskabet og det sociale samvær.
Seniorklubben er for åben for mandlige medlemmer af Vejen Golfklub, som er fyldt 55 år
og har et Hcp på maksimalt 54,0 (kravet for at spille 18-huls-banen).

Meddelelser og information til medlemmerne
Generelt informeres via Seniorklubbens opslagstavle i kælderen i Klubhuset, via e-mails og her på hjemmesiden.
Aflysning af turnering pga. vinter meddeles mandag eftermiddag på hjemmesidens kalender. I særlige tilfælde udsendes e-mails.
I menupunktet ”Galleriet” øverst på hjemmesiden vises udvalgte billeder fra arrangementer og turneringer, som Seniorklubben har deltaget i.

Retningslinjer for Seniorklubbens virke

I henhold til vedtægternes §7 har bestyrelsen udarbejdet et samlet sæt retningslinjer for klubbens virke, herunder afvikling af turneringerne. Heri er beskrevet, hvorledes vi alle, både medlemmer og bestyrelse, agerer i dagligdagen og i løbet af sæsonen.
Du kan se retningslinjerne her
Nedenstående retningslinjer er blot et uddrag.

Afvikling af turneringer
Seniorklubben har fast spilledag – normalt tirsdag formiddag – hele året rundt. Afvigelser ses på Spilleplanen på opslagstavlen og her på hjemmesiden. 

Vinterplan 2018-19 HER

Der spilles i 2 rækker idet grænsen fastsættes af bestyrelsen på grundlag af EGA-handicap, så rækkerne bliver nogenlunde lige store. Den aktuelle grænse fremgår af Spilleplanen.
Alle turneringer er tællende til handicapregulering, medmindre andet spilleformat ikke tillader regulering. Når vinterforanstaltninger forhindrer EGA-regulering reguleres efter vinterhandicap, kun nedad og føres på liste på opslagstavlen.
A-rækken spiller Slagspil hver 4. uge. Stableford øvrige uger. B-rækken spiller altid Stableford. I Vinterperioden spiller alle Stableford.
Der er præmier til de fem bedste placeringer i hver række.
Hver tirsdag spilles om præmier for nærmest hullet på to par 3-huller.

Kontingent
Årskontingentet for medlemsåret 2018/2019 er 250 kr., som betales senest 31. marts 2018 via bankoverførsel. Medlemmer der er fyldt eller fylder 80 år i medlemsåret betaler halv kontingent.
Er kontingentet ikke betalt senest 10. april, kan man kun spille mod at betale årskontingentet eller gæstespilledags-kontingent på 30 kr.
Udover årskontingentet betales et spilledagskontingent på 20 kr.

Årets titler og præmier
Hver sommersæson spilles om:

Årets spiller, som er den, der har fået flest placeringspoints i sæsonen, efter følgende system: en 1. plads. giver 10 points, en 2. plads giver 8 points, en 3. plads tæller med 6 points, en 4. plads med 4 points og en 5. plads med 2 points. A- og B-række lægges sammen.
Seniormesterskab, Der spilles om mesterskab i både A-række og B-række, over to spilledage. A-rækken spiller slagspil og Stableford. B-rækken spiller Stableford begge dage. Rækkeplacering på første spilledag gælder også anden spilledag, uanset eventuel hcp-regulering. Der spilles med dagsaktuel hcp på spilledagen.

Venskabsturneringer og udflugter
Der spilles en årlig venskabsturnering mod Henne Seniorgolfklub og Varde Seniorgolfklub. Der spilles om en vandrepokal.
Desuden arrangeres 2-3 udflugter til andre golfklubber, hvor Lady Golf inviteres med på den ene.

Seniorklubbens organisation

Vedtægter  
Referat generalforsamling 2013
Referat generalforsamling 2014
Dagsorden og forslag til generalforsamling 2015
Referat generalforsamling 2015
Referat generalforsamling 2016
Referat generalforsamling 2017
Referat generalforsamling 2018

 

John Andersen, formand send e-mail Engdraget 12, 6091  Bjert 26139167
Erik Sørensen, næstformand send e-mail Kirsebærvej 52, 6600 Vejen 21966901
Knud Mønsted, kasserer send e-mail Violvej 75, 6650 Brørup 60164875
Henrik Krebs Jensen, sekretær send e-mail Nørremarksvej 11, 6064 Jordrup 75556374
Vagn Høj Nielsen,  send e-mail Bytoften 21, 6064 Jordrup 20856202
Børge Lund, 1. suppleant send e-mail Kongeåparken 46, 6580 Vamdrup 29792731
Bent Jensen, 2. suppleant send e-mail Vestervang 173, 6650 Brørup 50425798