Seniorklubbens formål er at styrke fællesskabet i Vejen Golfklub ved vores engagement i golfspillet,
kammeratskabet og det sociale samvær.
Seniorklubben er for åben for mandlige medlemmer af Vejen Golfklub, som er fyldt 55 år.
Meddelelser og information til medlemmerne
Generelt informeres via e-mails og i mindre grad på Seniorklubbens opslagstavle i kælderen i Klubhuset, og her på hjemmesiden.
Aflysning af turnering pga. vinter meddeles mandag eftermiddag på hjemmesidens kalender. I særlige tilfælde udsendes e-mails.
I menupunktet ”Galleriet” øverst på hjemmesiden vises udvalgte billeder fra arrangementer og turneringer, som Seniorklubben har deltaget i.

Retningslinjer for Seniorklubbens virke

I henhold til vedtægternes §7 har bestyrelsen udarbejdet et samlet sæt retningslinjer for klubbens virke, herunder afvikling af turneringerne. Heri er beskrevet, hvorledes vi alle, både medlemmer og bestyrelse, agerer i dagligdagen og i løbet af sæsonen.
Du kan se retningslinjerne her 
Nedenstående retningslinjer er blot et uddrag.

Afvikling af turneringer
Seniorklubben har fast spilledag – normalt tirsdag formiddag – hele året rundt. Afvigelser ses på Spilleplanen på opslagstavlen og her på hjemmesiden.

Sommerspilleplan 2021

Der afvikles en 18-hullers-turnering og en 9-hullers-turnering hver tirsdag. Sidstnævnte dog kun, hvis der er to eller flere spillere tilmeldt.
I 18-hullers-turneringer spilles i 2 rækker, idet grænsen fastsættes af bestyrelsen på grundlag af handicap, så rækkerne bliver nogenlunde lige store. Den aktuelle grænse fremgår af Spilleplanen. I 9 hullers-turneringer spilles kun i én række.
Alle turneringer er tællende til handicapregulering, medmindre andet spilleformat ikke tillader regulering. Der spilles altid til det dagsaktuelle handicap, som er registreret i Golfbox, også selvom der er vinterrestriktioner på banen.
A-rækken spiller Slagspil hver 2. uge. Stableford øvrige uger. B-rækken spiller Slagspil hver 4. uge og Stableford øvrige uger. I Vinterperioden spiller alle Stableford.
Der er præmier til de fem bedste placeringer i hver række, dog afhængig af antal spillere.
Hver tirsdag spilles om præmier for nærmest hullet.

Kontingent
Årskontingentet for medlemsåret 2021/22 er 250 kr., som betales senest 9. april 2021 via bankoverførsel. Medlemmer der er fyldt eller fylder 80 år i medlemsåret betaler halvt kontingent.
Er kontingentet ikke betalt senest 13. april, kan man kun spille mod at betale årskontingentet eller gæstespilledags-kontingent på 30 kr.
Udover årskontingentet betales et spilledagskontingent på 20 kr.

Årets titler og præmier
Hver sommersæson spilles om:

Årets spiller, som er den, der har fået flest placeringspoints i sæsonens 18 hullers-turneringer, efter følgende system: en 1. plads. giver 10 points, en 2. plads giver 8 points, en 3. plads tæller med 6 points, en 4. plads med 4 points og en 5. plads med 2 points. A- og B-række lægges sammen.
Seniormesterskab, Der spilles om 18 hullers-mesterskab i både A-række og B-række, over to spilledage. Begge rækker spiller Stableford første dag og Slagspil anden dag. Rækkeplacering på første spilledag gælder også anden spilledag, uanset eventuel hcp-regulering. Der spilles med dagsaktuel hcp på spilledagen.

Udflugter
Der arrangeres 2-3 udflugter til andre golfklubber, hvor Lady Golf inviteres med på de to.

Seniorklubbens organisation

Vedtægter  

Referat generalforsamling 2020
Referat generalforsamling 2019

John Andersen, formande-mailEngdraget 12, 6091 Bjert26139167
Bent Jensen, næstformande-mailVestervang 173, 6650 Brørup50425798
Børge Lund,e-mailKongeåparken 46, 6580 Vamdrup29792731
Finn Paulsen, suppleant28149801
Henrik Krebs Jensen, sekretære-mailLudvig Schrøders Vej 6E, 1, 6600 Vejen52246373
Kai Lauridsene-mailVestergade 2, 8. tv, 6600 Vejen40385122
Knud Mønsted, kasserere-mailViolvej 75, 6650 Brørup60164875
Vagn Høj Nielsene-mailBytoften 21, 6064 Jordrup20856202