Medlemmer i Vejen Golfklub

I Vejen Golfklub er vi ca. 930 medlemmer, og vi har plads til flere.
Der betales ikke indskud, og vi tilbyder flere forskellige medlemskaber  – læs mere her.
Som et nyt tiltag tilbydes også vintermedlemskaber.

Klubben er medlemsejet og drives af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Den professionelle stab består af Malte Vesterbæk som klubsekretær og trænerassistent, Torben Kastbjerg som Pro-træner og golfmanager og Niels Kamp Brincker er chefgreenkeeper, der holder banerne på højt niveau sammen med de øvrige greenkeepere.

Klubben stiller i alt 27 huller til rådighed for fuldtidsmedlemmerne, samt fortrinlige træningsfaciliteter.
Her er det også værd at bemærke, at vi spiller til sommergreens hele året på 9-hulsbanen (Akademibanen) uanset vejrlig, og på 18 hullers banen, med forbehold for rim og frost.

Frivillighedskulturen sættes meget højt, og vi er så heldige, at vi har en stor flok frivillige, som dels arbejder i udvalg og klubber og dels yder praktisk bistand med mange forskellige opgaver.

Golf skal være sjovt, og vi hjælper gerne spillerne med hcp på 37 og derover med at udvikle deres spil ved at tilbyde gratis træning i sæsonen.

Et godt flow på banen har høj prioritet. Derfor vil det kunne forekomme, at 2-mands grupper/bolde bliver slået sammen til 4-mands grupper/bolde på de tidspunkter, hvor der er størst belastning.