I klubben er der ca. 25 spillere under 18 år fordelt i 3 grupper, som dette udvalg tager sig af.

Træningstider for 2021 se HER

Juniorudvalget ønsker at juniorerne gennem golfsporten oplever kammeratskab, mulighed for dygtiggørelse, motion, velvære og livskraft, for dermed at motivere til en livslang tilknytning til golfsporten.
Udvalget ønsker endvidere at give den bedst mulige støtte til juniorerne for at give disse gode betingelser for at kunne repræsentere Vejen Golfklub udadtil og juniorafdelingen indadtil i Vejen Golfklub.

Juniorudvalgets medlemmer

Peter Køcks bestyrelses repræsentant2922 8831koecks@koecks.com
Torben Kastbjerg7536 8082orbenkastbjerg16@gmail.com