Juniorudvalg

Juniorudvalg

I klubben er der ca. 25 spillere under 18 år fordelt i 3 grupper, som dette udvalg tager sig af.

Træningstider for 2018 se HER

Juniorudvalget ønsker at juniorerne gennem golfsporten oplever kammeratskab, mulighed for dygtiggørelse, motion, velvære og livskraft, for dermed at motivere til en livslang tilknytning til golfsporten.
Udvalget ønsker endvidere at give den bedst mulige støtte til juniorerne for at give disse gode betingelser for at kunne repræsentere Vejen Golfklub udadtil og juniorafdelingen indadtil i Vejen Golfklub.

 

Juniorudvalgs medlemmer:
Annette Møller, formand 28766361   ap.moller@outlook.dk
Thomas Stampe Jensen,
bestyrelses repræsentant
27572248 tsj@solar.dk
Flemming Roed 40283743 flemming@roed-industri.dk
Claus Lund 50587174 claus.b.lund@stofanet.dk
Peter Schønberg 22620977 ps@vejenhs.dk
Leif Christensen 51447981  leif.vejen@hotmail.com
Torben Kastbjerg 75368082 torbenkastbjerg16@gmail.com