Generelle retningslinjer

Husk, at den bedste sikring mod lynnedslag er at blive inde. Vejrudsigterne er efterhånden så gode, at man ikke bør være i tvivl, når der er tordenvejr på vej. (Tip: Hent en App om varsel for lyn.)

Vælger du at gå på banen, så følg de følgende grundlæggende forholdsregler. Disse simple regler giver ingen garanti, men overholder du dem, kan du med stor sandsynlighed spille din golfrunde færdig, når uvejret er drevet forbi.
Men under alle omstændigheder, så respektér andre spilleres valg af sikkerhedsniveau.

Regel 1

Hvis der er mere end 5, men mindre end 10 sekunder mellem lyn og tordenskrald:
Søg straks læ i nærmeste større bygning (klubhus, greenkeepergård.) Alternativt en bil, men ikke en golfbil, da den ikke yder beskyttelse.

Udslagsskuret på driving range, samt 18 hullers banens skur ved teested hul 3 og toiletskur ved teested hul 16 er ikke lynsikrede og bør ikke benyttes under tordenvejr.

Regel 2

Hvis der er mindre end 5 sekunder mellem lyn og tordenskrald, er lynet under 2 km væk og situationen er farlig:
Efterlad dit golfudstyr og søg straks laveste punkt i det nærmeste terræn (f.eks. en bunker). Sæt dig med bøjede knæ og fødderne samlet tæt ind til kroppen. Hold hovedet nede og armene foldet om knæene. Luk øjnene og åbn munden for at mindske eventuelle trykskader. Hold nogle meters afstand til andre personer og mindst 10-15 m til dit golfudstyr.

Vent her indtil tordenvejret er drevet over.
Søg aldrig læ under store træer og læg dig ikke ned, da livsvigtige organer kommer tæt på jordoverfladen.

Under klubturneringer

Ved turneringer vil turneringslederen afbryde turneringen, hvis der er optræk til farligt vejr. Spillet må ikke genoptages før turneringslederen har givet signal.

Signaler med signalhorn:

 • 3 på hinanden følgende signaltoner, som gentages en gang: Øjeblikkelig afbrydelse af runden. Bliv på banen, og følg regel 2 ovenfor. Afvent signal for Genoptagelse.  
 • Én lang signaltone: Afbrydelse af runden. Spil ikke videre, men markér din bold og husk stedet. Søg mod klubhus eller andre sikre steder, jf. regel 1 ovenfor.
 • 2 korte signaltoner, som gentages. Genoptagelse af runden.

Forenklet Uddrag af Golfregel 5.7 om afbrydelse af en runde og genoptagelse

 1. a. Du må afbryde en runde, når du mener der er fare fra lyn, i hvilket du skal rapportere det til Komitéen.
  Hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet, skal alle afbryde spillet omgående og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.
  Straf for overtrædelse af Regel 5.7b: Diskvalifikation.
  c. Du skal genoptage spillet på tidspunktet, fastsat af Komitéen, og derfra, hvor du afbrød spillet
  Straf for overtrædelse af Regel 5.7c: Diskvalifikation.
  d. Når spillet afbrydes, må du markere din bold og løfte den. Når spillet genoptages, skal bolden eller en anden bold genplaceres på det markerede sted.

Regel- og handicapudvalget
August 2021