”Vejen Golfklubs Torsdagsherrer” er et tilbud til alle mandlige golfspillere, om hver torsdag at spille golf under turneringsmæssige forhold. Eneste betingelse er at man er fyldt 18 år. Klubbens formål er at spille golf, samle golfspillere til kammeratligt samvær, at udvikle spillernes kunnen og øge spillernes viden om golfreglerne, så måske kan Torsdagsherrerne også være et mødested for dig.

Mødetidspunkt
For 18 hullers turnering er seneste mødetid for aflevering af udfyldt scorekort 15 min før starttidspunkt iht. turneringskalender. For 9 hullers turnering mødes man med udfyldt scorekort på 1.teested inden starttidspunktet iht. turneringskalender. Turneringsfee for både 9 og 18 huller er 20 kr. som betales ved aflevering af scorekort. Man må deltage som gæst i sæsonens turneringer maks. 2 gange.

Turneringsform
Der spilles slagspil eller Stableford iht. turneringskalenden. 9 huller spilles altid som Stableford.

Putting
I alle almindelige turneringsrunder over både 9 og 18 huller er der selvstændig putting konkurrence. Spiller man Stableford og har slået sit sidste pointgivende slag uden at nå green, samler man op og må placere bolden på green længst væk fra hullet og tælle put herfra.

Præmier
Efter turneringen uddeles der præmier til de bedste scores i forhold til antallet af spillere i de enkelte grupper. Putting konkurrencen over 9 og 18 huller udløser selvstændige præmier, og er ligeledes i forhold til antal spillere i henholdsvis 9 og 18 huls grupperne.
Ved lige resultater tilfalder præmien i slagspil/Stableford til spilleren med laveste handicap og i putting til spilleren med højeste handicap.
Birdiepræmie på to udvalgte huller sponseres af Thorkilds Vinhandel.
Er man forhindret i at deltage i præmieoverrækkelse, kan man få udleveret evt. præmie den følgende torsdag under præmieoverrækkelsen, herefter tilfalder præmien klubben.

Års præmier og gennemgående turneringer:

Årspokal – Netto score/Stableford point

 • alle gennemførte turneringer tæller med
 • der tildeles point efter nedenstående skala
 • ved generalforsamling uddeles præmier til de bedste
 • det er ikke en betingelse at spilleren er fysisk tilstede for at modtage årspræmien
18 hul netto <66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >78
9 hul Stbf. >21   20   19   18   17   16   <15
18 hul Stbf. >42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 <30
Antal point 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Puttingcup

 • alle gennemførte turneringer tæller med
 • 9-huls put ganges med 2 (foregår automatisk)
 • gennemsnittet af de 6 laveste runder afgør placering
 • der skal være spillet mindst 6 runder
 • der spilles en finalerunde med de 12 bedst placeret spillere ved årets afslutningsturnering
 • ved generalforsamling uddeles præmier til de bedste fra finalen
 • det er ikke en betingelse at spilleren er fysisk tilstede for at modtage præmien

Ryder Cup

 • Ryder Cup dysten står mellem Vejens Torsdagsherrer og Breinholtgaards Mens Section.
 • 13 spillere udtages til holdet (6 fra hhv. A og B række) og derudover 1 spillende reserve.
 • A rækken går til og med 17 tildelte slag – B fra 18 slag opefter.
 • 5 spillere fra hhv. A og B udtages efter gennemsnit af de bedste 4 brutto scores (over 18 huller slagspil) – de sidste 3 spillere (1 A, 1 B og 1 valgfrit) udtages som ”Captains picks” blandt alle medlemmer.
 • man spiller i den række man starter sæsonen i – uanset evt. reguleringer
 • deltager betaling til Ryder Cup er kr. 500 uanset om der spilles hjemme eller ude.

Øvrige forhold

 • Årsafslutning afholdes lør. d. 9. okt. 2021 i Vejen.
 • Alle 18 huls turneringer er “tællende”, og samtlige spillers Stableford point for runden indtastes i Golfbox.

Øvrig information vil blive tilgængelig på opslagstavlen i klubhuset og på Vejen Golfklubs hjemmeside under menupunkterne ”Klubben” og ”Klubber i klubben”.

Kontingentet er i 2021 fastsat til kr. 250,-

Betaling af kontingent kan foretages ved bankoverførsel til: reg.nr. 3733 kontonr. 3211217758 – med angivelse af medlemsnr. Eller på MobilePay til 4034 3664

Bestyrelsen i Vejen Golfklubs Torsdagsherrer:

Peder Lunde, Formand, plu@it.dk, 20 85 98 40
Thomas Faarbæk, Kasserer: thfa@bluekolding.dk, 40 34 36 64
Åge Østergaard
Kim Johansen
Jan Vestergaard
Ove B. Jepsen, suppleant
Alex Frederiksen, suppleant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Alex Frederiksen, suppleant

Program for 2021 findes ved at klikke her Turneringsplan2021