Torsdagsherrer

”Vejen Golfklubs torsdagsherrer” er et tilbud til alle fuldgyldige, mandlige, medlemmer af Vejen Golfklub, om hver torsdag at spille golf under turneringsmæssige forhold. Eneste betingelse er at man er fyldt 18 år. Klubbens formål er at spille golf, samle golfspillere til kammeratligt samvær, at udvikle spillernes kunnen og øge spillernes viden om golfreglerne.

I 2016 var der lige 72 medlemmer af Torsdagsherrerne og ca. 36 spillere i gennemsnit
mødte op hver torsdag gennem sæsonen for at spille enten 9 eller 18 huller golf. Med præmier
hver torsdag, hyggelige samvær, gennemgående turneringer, venskabsklubber, udflugter og
meget mere, så kan Torsdagsherrerne måske også være noget for dig.

Vedtægter for Vejen Golfklubs Torsdagsherrer findes her

Kontingentet er i 2017 fastsat til kr. 250,-
Betaling af kontingent kan foretages ved bankoverførsel til: reg.nr. 1551 kontonr. 8715708193 – med angivelse af medlemsnr. Eller på MobilePay til 4034 3664.

Bestyrelsen i Vejen Golfklubs torsdagsherrer:
Bestyrelses formand:  Peder Lunde, mailto:plu@it.dk , 20859840
Bestyrelses kasserer: Thomas Faarbæk, thfa@bluekolding.dk  , 40343664
Bestyrelsesmedlem: Hans Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Kim Johansen
Bestyrelsesmedlem: Jens Nielsen
Medarbejdende suppleanter: Ove B. Jepsen og Alex Frederiksen

Bestyrelsen har for 2017 besluttet at følgende er gældende for torsdags turneringer:

 • scorekort til 18 huller afleveres senest 15 min. før start, hvorefter turneringsledelsen fordeler holdene
 • spillere til 9 huller møder til start tidspunktet på 1. tee, hvor der trækkes lod om hold
 • der er gunstart for både 18 og 9 huller
 • banen er ikke lukket, men tidsbestilling er ikke muligt – vis hensyn.
 • der spilles slagspil eller  Stableford iht. turneringsplanen og der tælles altid put
 • en spiller må gerne overgå til Stableford undervejs i en slagspilsrunde, ved at gøre sin  markør opmærksom på dette, men frafalder deltagelse i dagens slagspils turnering
 • når der spilles Stableford (også hvis en spiller overgår under slagspil) deltager man i putting konkurrence på alle huller hvor der ikke er spillet til green (samlet op undervejs), ved at  placere bolden det sted på green der er længst væk fra hullet og putte derfra.
 • nettoslag (slagspil) eller Stableford point er afgørende for placering i dagens turnering
 • der spilles i én række
 • ved min. 12 spillere i hhv. 18 og 9 hulsgruppen er der præmier til de 3 bedste i gruppen
 • ved min. 8 spillere i hhv. 18 og 9 hulsgruppen er der præmier til de 2 bedste i gruppen.
 • ved min. 4 spillere i hhv. 18 og 9 hulsgruppen er der præmie til den bedste i gruppen.
 • ved spiller antal herunder er der én præmie svarende til 3.plads til den bedste.
 • ved samme resultat tilfalder præmien spilleren med laveste hcp.index
 • i putting er der samme præmiefordeling som overfor til dagens laveste put i hver gruppe.
 • ved samme resultat tilfalder putte præmie til spilleren med højeste hcp. index
 • birdie på hul 5 og hul 15 udløser birdiepræmie sponseret af Thorkilds Vinhandel
 • kun korrekt udfyldte scorekort kan deltage i dagens turnering
 • er man forhindret i at deltage i præmieoverrækkelse, kan man få udleveret evt. præmie den  følgende torsdag ved henvendelse til turneringsledelsen, herefter tilfalder præmien klubben
 • turnerings fee er 20 kr.
 • ikke medlemmer af herreklubben kan spille max. 2 gange pr. sæson som gæst

Turneringsplan for 2019 findes ved at klikke HER

Års præmier og gennemgående turneringer:

Årspokal – Netto score/Stableford point

 • alle gennemførte slagsspils turneringer tæller med
 • der tildeles point efter nedenstående skala
 • point opsummeres efter hver turnering
 • ved årsafslutning/generalforsamling udeles præmier til de bedste
 • det er ikke en betingelse at spilleren er fysisk tilstede for at modtage præmien
9 hul netto <33   34   35   36   37   38   >39
18 hul netto <66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >78
9 hul Stbf. >21   20   19   18   17   16   <15
18 hul Stbf. >42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 <30
Antal point 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Puttingcup

 • alle gennemførte slagsspils turneringer tæller med
 • 9-huls put ganges med 2 (foregår automatisk)
 • gennemsnittet af de 6 laveste runder afgør placering
 • der skal være spillet mindst 6 runder
 • der spilles en finalerunde med de 12 bedst placeret spillere ved årets afslutning
 • ved årsafslutning/generalforsamling uddeles præmier til de bedste fra finalen
 • det er ikke en betingelse at spilleren er fysisk tilstede for at modtage præmien

Ryder Cup

 • Ryder Cup dysten står mellem Vejens torsdagsherrer og Breinholtgaards men Section
 • 13 spillere udtages til holdet (6 fra hhv. A og B række) derudover 1 spillende reserve.
 • A rækken går til og med 17 tildelte slag – B fra 18 slag opefter.
 • 5 spillere fra hhv. A og B udtages efter gennemsnit af de bedste 4 brutto scores (over 18 huller slagspil) – de sidste 3 spillere (1 A, 1 B og 1 valgfrit) udtages som ”Captains picks” blandt alle medlemmer.
 • man spiller i den række man starter sæsonen i – uanset evt. reguleringer
 • Ryder Cup afholdes d. 2. sept. 2017 i Vejen
 • deltager betaling til Ryder Cup er kr. 500 uanset om der spilles hjemme eller ude.

Øvrige forhold

 • årsafslutning afholdes  lørdag den 7. okt. 2017
 • Alle 18 huls turneringer er “tællende”, og samtlige spillers Stableford point for runden indtastes i Golfbox.

Øvrig information vil blive tilgængelig på opslagstavlen i klubhuset og på Vejen Golfklubs hjemmeside under menupunkterne ”Klubben” og ”Klubber i klubben”.

Slå et slag for kuglerne – til støtte for Kræftens Bekæmpelse

Som et nyt tiltag vil vi i år anvende én torsdag (d. 11. maj) til at afholde en turnering til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Denne torsdag vil der ikke være nogen almindelige 9/18 huls turneringer, men i stedet en åben turnering, hvor ALLE (også dammerne) har mulighed for at deltage. Turneringsfee skal min. være 100 kr. som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Til gengæld leverer Kræftens Bekæmpelse en række præmier, afhængigt af deltager antallet.

Man kan allerede nu forhåndstilmelde sig ved at indbetale 100 kr. ekstra sammen med kontingent – eller blot indbetale et ekstra beløb som støtte.