Hovedmål

Udvalget skal gennem sit virke sikre

 • at medlemmerne i Vejen Golfklub har størst muligt kendskab til golfreglerne, inkl. Vejen Golfklubs Lokalregler og ordensregler
 • at medlemmernes handicap til enhver tid er i overensstemmelse med World Handicap System-reglerne og Dansk Golfunions tilpasninger hertil
 • at medlemmerne har forståelse for betydningen af, at ens handicap til enhver tid afspejler den reelle spillestyrke
 • at golfbanernes opsætning og markeringer er i overensstemmelse med DGU´s regler og Vejen Golfklubs Lokalregler
 • at golfbanens opsætning fremmer flowet i spillerunderne.

Ansvarsområde

Udvalget har ansvaret for

 • at forestå regelundervisning af begyndere og juniorer, Klubber i Klubben samt klubbens øvrige medlemmer i tæt samarbejde med Begynder- og Juniorudvalgene samt klubbens træner
 • at forestå gennemførelse af Regelprøve for prøvemedlemmer i samarbejde med Begynderudvalget
 • at afklare medlemmers og VGK’s egne turneringslederes spørgsmål om regelfortolkning
 • at varetage en dommerfunktion i de turneringer, hvor Turneringsudvalget og andre turneringsarrangører i klubregi finder det ønskeligt
 • at fastlægge såvel Standard Lokalregler som midlertidige Lokalregler, herunder Vinterregler og kodeks for god opførsel
 • at banemarkeringerne til enhver tid fremstår tydelige og i tilstrækkeligt omfang
 • at samarbejde med bane- og turneringsudvalgene om tilvejebringelse af Course Rating og Slope samt fastsættelse af handicapnøgle for de enkelte huller
 • at forvalte handicapsystemet i henhold til WHS’ og DGU’s regler i samarbejde med sekretariatet
 • at scorekortene udfærdiges hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med reglerne
 • at informere medlemmerne via klubbens nyhedsbreve og hjemmeside (Facebook) om aktuelle emner fra udvalgets arbejdsområde
 • at udarbejde forslag til budget for udvalget og realisere det af bestyrelsen godkendte budget.

Som godkendt af Bestyrelsen for Vejen Golfklub
Februar 2020

Regel- og handicapudvalgets medlemmer:

Ernst Bechmann7558 6333
Henrik Krebs Jensen5224 6373
Åge Østergaard4072 7460
Jens Peter Sørensen4079 5300
Knud Mønsted, formand & bestyrelsesrepræsentant6016 4875