Regel- og handicapudvalg

Regel- og handicapudvalg

Det er Regel- og Handicapudvalgets opgave at sikre, at golfklubbens medlemmer opnår størst muligt kendskab til golfsportens regler og etikette.

Udvalget står for undervisning af prøvemedlemmer i golf- og etiketteregler samt regelprøve som et led i at opnå banetilladelse.

Desuden har udvalget ansvar for, at banens handicapnøgler til stadighed svarer til banens sværhedsgrad.

Endelig er det udvalgets opgave, at der om nødvendigt udfærdiges lokalregler som supplement til golfreglerne samt drager omsorg for, at banens afmærkning er i overensstemmelse med reglerne.

Regel- og handicapudvalgets medlemmer:
Ernst Bechmann 7558 6333
Henrik Krebs Jensen 5224 6373
Hans Falk-Petersen 5132 7990
Åge Østergaard 4072 7460
Jens Peter Sørensen 4079 5300
Bent Jensen 5042 5798
Knud Mønsted, formand &
bestyrelsesrepræsentant
6016 4875