Det er Regel- og Handicapudvalgets opgave at sikre, at golfklubbens medlemmer opnår størst muligt kendskab til golfsportens regler og etikette.

Udvalget står for undervisning af prøvemedlemmer i golf- og etiketteregler samt regelprøve som et led i at opnå banetilladelse.

Desuden har udvalget ansvar for, at banens handicapnøgler til stadighed svarer til banens sværhedsgrad.

Endelig er det udvalgets opgave, at der om nødvendigt udfærdiges lokalregler som supplement til golfreglerne samt drager omsorg for, at banens afmærkning er i overensstemmelse med reglerne.

Regel- og handicapudvalgets medlemmer:

Ernst Bechmann7558 6333
Henrik Krebs Jensen5224 6373
Hans Falk-Petersen5132 7990
Åge Østergaard4072 7460
Jens Peter Sørensen4079 5300
Bent Jensen5042 5798
Knud Mønsted, formand & bestyrelsesrepræsentant6016 4875