Har du lige 7 minutter?

– så kan du nå at genopfriske ”Ordens- og etikettereglerne”– eller læse dem for første gang. De er netop opdateret. I Vejen Golfklub forventer vi, at medlemmer, gæster og ansatte overholder og respekterer golfreglerne og ordensreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den måde, man optræder på overalt, hvor man færdes i…