– så kan du nå at genopfriske ”Ordens- og etikettereglerne”– eller læse dem for første gang.
De er netop opdateret.

I Vejen Golfklub forventer vi, at medlemmer, gæster og ansatte overholder og respekterer golfreglerne og ordensreglerne.
Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den måde, man optræder på overalt, hvor man færdes i klubben og i de funktioner, der varetages.

Der er ikke noget i dem, som er vigtigere end andet. Og dog!  Disse punkter kan fremhæves, da det vigtigt og nyttigt at kende til:

  • Krav om tidsbestilling på begge baner for både medlemmer og gæster, herunder også nødvendigheden af bekræftelse af tiden
  • Udslag på Driving Range, med og uden blåt reb udlagt
  • Spilletempo, inkl. beskrivelse af hvornår ”Lukke igennem” skal bruges.
  • Brug af klubhus og Café

hkj