Gennem nogen tid har der været arbejdet med ny skiltning på både 18-huls banen og Akademibanen.
Et udvalg bestående af Henning Fjord, Niels Kamp, Peter Gæmelke og Ivan Holm fra baneudvalget har med bestyrelsens velsignelse arbejdet på projektet.
Først og fremmest skal en ny skiltning afløse de gamle skilte, som har været der siden indvielsen af banen for mere end 30 år siden.
De gamle skilte trængte til et nyt layout og til en placering, som greenkeeperne ønskede var mere hensigtsmæssig i forhold til klipning.
Arbejdsgruppen har derfor valgt en placering, som opfylder ønskerne.
Samtidig med overgangen til nye skilte er der blevet mulighed for et tredje teested, så 18-huls banen nu har 58 (gul), 50 (rød) og et nyt 54 (det, der tidligere ville være betegnet som blåt). Der er således fremtidig ikke et herreteested og et dameteested. Du kan vælge den banelængde, du ønsker og vælge teested i forhold til det.
Der bliver ikke anlagt et nyt teested fysisk, men når du spiller ”54”, slår du skiftevis fra 58 og 50.
Med hjælp fra Jens Peter Sørensen fra regeludvalget er længden på hullerne, grænsemarkeringerne og meget mere blevet gennemgået og tilrettet, så de nye skilte er helt opdaterede. Hulforløbene svarer til baneguiden på GLFR, som golfklubben har haft et fortrinligt samarbejde med. Samtidig er der blevet ændret på enkelte handicapnøgler, som angivelig var skæve i forhold til sværhedsgraden på hullerne. Ydermere bliver der nu angivet en hulplacering på greens, som bliver inddelt i 3 felter A, B eller C.
De nye teestedsmarkeringer med numre er nu på plads, og Golfbox er blevet ændret, så du nu får numrene ud på scorekortet – også på Akademibanen.  

Til projektet er der søgt støtte hos DIF og DGIs foreningspulje der støtter med 30.000 kr. Ligeledes er der søgt Vejen Kommunes Aktivitets- og Udviklingspulje, der støtter med 6.000 kr.
 
En meget stor tak skal lyde til alle de implicerede – specielt til Henning Fjord, som har skaffet plankerne til teestederne, behandlet dem og monteret skiltene, der er produceret hos Ladelund Skilte og monteret på et fundament, der er udført af entreprenør Frisesdahl.