Uge 14 2020

 • Uge 14 2020

  Kære medlemmer
   

  Dansk Golf Unions anbefaling er d. 31 marts ændret til, at der nu åbnes op for privat spil.

  Vi tager corona situationen meget alvorlig. Vi er bevidst om eventuelle smitterisici og har derved valgt at efterleve sundhedsstyrelsens anvisninger og samtidig i store træk DGU’s anbefalinger.

  Klubhus, toiletter, trænings-faciliteter og restaurant er fortsat lukket. Kun akademibanen og 18 huls banen er åben.

  Vi henviser dog til, at spil skal foregå med golfspillere fra egen husstand eller faste spillemakkere for at begrænse risiko for smittespredning.

  Kontoret er bemandet men uden mulighed for personlig kontakt indtil påske.
  Kontakt til kontoret kan ske telefonisk. Henvend dig på 7536 8082 eller direkte til Torben på 6175 2050 eller mail@vejengolfklub.dk.

  4 bolde er tilladt  – både medlemmer og gæster er velkommen.
  Gæster betaler greenfee via mobilepay.
  Der kan ikke bekræftes tider. Ej heller udskrives der scorekort. Ønsker du scorekort bedes du bekræfte og udskrive hjemmefra.

  Der vil i den kommende tid være udvidet banekontrol i forbindelse med overholdelse af vores corona retningslinjer.
  Vi forventer, at alle bidrager til at holde afstand og i det hele taget, at overholde sundhedsstyrelsens anvisninger.

  Mange glæder sig til at golfbanerne åbner op. Det er derfor afgørende, at alle respekterer og overholder følgende anvisninger:

  1. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere
  2. Ankomst til golfbanen skal sker tidligst 10 minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
  3. Hulkoppen hæves således, at alle golfspillere ikke kan samle bolden op i bunden af hulkoppen.
  4. Flaget forbliver i hullet.
  5. Banemateriale fjernes (f.eks. river, boldvaskere)
  6. Vandhaner på banen lukkes
  7. Alle toiletfaciliteter og vaskeplads er lukket
  8. Benyttelse af borde og bænke frabedes
  9. Hold minimum 2 meters afstand
  10. Følg sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

  Sæsonen indledes efter forsigtighedprincippet. Vi glæder os til at tage i mod jer.

  Vi følger løbende med i sundhedsstyrelsens og DGU’s udmeldinger.
  Restriktioner kan ændre sig i takt med udviklingen af corona situationen.

   

  På vegne af bestyrelsen

  Torben Kastbjerg
  Golfmanager
  Tlf. 6175 2050

  Comments are closed.