Firmahold

Giv et 3 måneders prøvemedlemskab til dine medarbejdere og/eller kunder – ny pris 2500 kr. (jubilæumstilbud)

A4 Spil Golf med kollegerne_Side_1 (2)

Beskrivelse af forløb som prøvemedlem:

• Når I har tilmeldt et hold som prøvemedlemmer, registreres deltagerne og får tildelt et medlemsnummer.
• De kan nu frit benytte Vejen Golfklubs træningsfaciliteter, og spille på Akademibanen (9 hullers banen) – indtil 30. juni 2018 
• Holdet tildeles en eller flere mentorer som introducerer til forløbet. Mentorerne bliver deres personlige vejledere, kontaktperson, spillemakker i prøveperioden. Mentor er en af klubbens mange frivillige og mentor deltager også i en turnusordning ved onsdags- og startersturneringer.
• tirsdag og torsdag (fra april) vil der være undervisning ved klubbens professionelle træner, det er helt op til den enkelte hvor meget man vil benytte dette.
• I perioden skal deltagerne deltage i Regelinformation 1 og 2 med efterfølgende regelprøve (laves i grupper).
• For at få et registreret handicap, skal de derudover deltage i minimum 2 onsdagsturneringer i denne periode.
• Derudover anbefales det, at de med, enten andre medlemmer – eller  personlige mentorer, spiller på Akademibanen så ofte de har lyst og bliver fortrolig med golfspillet.
• Når regelprøven er bestået og de kan spille akademibanen til hcp. 72, kan de få tildelt ”DGU-kort”.
• Når de via deres spil på Akademibanen, har opnået et handicap på max 54, kan de spille på 18-hulsbanen.
• Senest ved prøvemedlemsskabets ophør, skal der uanset handicap, betales forholdsmæssigt kontingent for at bevare spilleretten i VKG.