Der har været fremsat ønske om, at Out of Bounds (OOB) grænserne på hul 1 og hul 18 blev gjort mere tydelige.
Regeludvalget har drøftet ønsket. 
I første omgang ville vi lade asfaltvejens (Vigårdsvej) to sider danne OOB-grænser, hvilket så skulle skrives ind i en lokalreglerne.
Den løsning kunne ikke anbefales af Dansk Golfunion. De  foretrak, at der sættes hvide markeringer. Og så uden tilføjelser i lokalreglerne.
Derfor er der nu sat hvide pæle og plader på begge sider af vejen. De markerer OOB for henholdsvis hul 1 og hul 18.
Der er anvendt plader, som gør græsslåningen lettere for greenkeeperne.
Baneguiden på GLFR er under opdatering.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at OOB-grænsen er linjen mellem de banenære punkter af pæle/plader.
Dvs. plader/pæle står Out of Bounds. Og hele bolden skal være fri af linjen for at være OOB.
Se eventuelt mere om OOB her i Regel 18.2a.

 

Regeludvalget