Alle medlemmer af Vejen Golfklub indkaldes til to generalforsamlinger,
der afholdes den 23. november 2023, jf. indkaldelsen herunder.
Der er to generalforsamlinger, fordi der skal behandles vedtægtsændringer.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, dvs. medlemmer, der har betalt årskontingent,
ekskl. passivt medlemskab. Det betyder, at alle medlemskategorier (Ynglinge, Seniorer,
Pensionister >80 år, Flexmedlemmer, Akademibanemedlemmer og Long Distance-medlemmer) kan stemme.
Der har tidligere været tvivl om, hvad ”Aktive medlemmer” omfatter, men det er nu afklaret med Dansk Golfunion
i forbindelse med arbejdet med nye vedtægter – og gælder altså også i de nugældende vedtægter.

hkj