Facebook

Vi vil gøre det mere enkelt for medlemmer, gæster og kommende medlemmer at finde vores Facebook side for Vejen Golfklub.

Vi vil samtidig udnytte Facebooks muligheder mere effektivt, så vi i endnu højere grad når ud til alle, og klubben bliver markedsført uden store annonceomkostninger.
I dag findes der en Facebook side for både Læborg Pay & Play og en for Vejen Golfklub. Derudover findes der en Gruppe for medlemmer af Vejen Golfklub.
Flere sider/grupper kan være forvirrende, derfor samler vi alt på én side – nemlig den, der hedder Vejen Golfklub og som har vores logo, som profilbillede.

Siden for Læborg Pay & Play lukkes ned – og aktiviteter/opslag mv. bringes fremover på siden Vejen Golfklub.

Det samme sker for Gruppen – som også hedder Vejen Golfklub!!

Jo mere aktivitet man har på sin Facebook side, jo længere når man ud i hele Facebook platformen.
Vi vil derfor opfordre til at både medlemmer, gæster og kommende medlemmer:
• Tjekker ind på vores side, når man er i Vejen Golfklub
• Syntes godt om/liker, deler og kommenterer på klubbens opslag
• Lave opslag på siden fx:
o Dele en god eller sjov oplevelse i Vejen Golfklub, i Caféen eller på en anden bane og gerne med et billede eller en video
o Søge en at spille med
o Eller hvad du nu kan komme på 😊

Vi vil øge samarbejdet med udvalg og Klubber i Klubben
Vi har alle rigtig mange gode oplevelser i vores dagligdag i klubben, så derfor vil vi også opfordre vores udvalg og klubber i klubben til at dele dette med os på Facebook. I bliver kontaktet af os, så vi sammen kan snakke om, hvordan vi kan gøre det bedst muligt.
De lukkede Facebook grupper for henholdsvis juniorer og elitespillere fortsætter som hidtil.

Venlig hilsen
Facebook redaktionen

Banestatus
Alle greens er igen tromlet i denne uge, og de vil fremadrettet bliver tromlet mindst én gang om ugen.

Kontoret
Vi flytter administrationen over i det nye lokale fredag/mandag, hvilket vi glæder os til. Der skal lyde en kæmpe tak til Henning og Birger for en kæmpe indsats.

Kontoret er lukket fredag og mandag åbner vi først kl. 11.00