Uge 7(4) 2020

 • Uge 7(4) 2020

  Status vedr. banelukning
  18 huls banen er fortsat lukket pga. vand.
  Dette gælder foreløbig til og med søndag.
  Mandag morgen tages der stilling til om den kan lukkes op.

  Akademibanen er åben, men tag hensyn og undgå de mest våde områder.

  Regel- og handicapudvalg
  Der er mange spændende opgaver i en golfklub, så der er brug for mange hænder. Er du en af dem, der kan lide at formidle det sæt af regler, som vi spiller efter på golfbanen, så er der brug for dig i regel- og handicapudvalget. Der er pt. 4 medlemmer, men vi kunne godt tænke os at knytte et nyt medlem til udvalget. Vi forestår regelundervisningen og formidler ændringer og fortolkninger af regelsættet mm.
  Henvendelse til Knud Mønsted ekmonsted@gmail.com eller kontoret

  Comments are closed.