Nyt fra bestyrelsen
Kære VGK golfspillere
Indledningsvis tak for tilliden udvist på generalforsamlingen og efterfølgende udtrykt opbakning til den nye bestyrelse.

Vi påtager os opgaven med såvel spænding som stor ydmyghed og ikke mindst med stor respekt for det arbejde, som tidligere er udført, og i den forbindelse skal nævnes såvel Niels og Rigmor for en enestående indsats, passion og ikke mindst tidsforbrug. Jeg håber vi fortsat kan trække på deres erfaring og arbejdskraft.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle frivillige, udvalgsmedlemmer, ansatte og andre, som på den ene eller anden måde er bidragsydere til VGK.

Jeres store og uvurderlige arbejdsindsats udgør en betydelig forskel for vort økonomiske fundament og perspektiver, ligesom det medvirker til en unik klubånd og -kultur, som mange klubber vil misunde os for.

I er et skoleeksempel på en fantastisk og inspirerende indstilling og indsats, som jeg håber vil anspore endnu flere til en hjælpende hånd i den gode sags tjeneste – Vejen golfklub skal være en velfungerende klub og et sted, hvor alle er velkommen og trives.

Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet med både entusiasme og mange bolde i luften, og vil arbejde videre på det gode fundament, som over mange år er blevet skabt, og forsøge at tilføre nye kompetencer og tiltag samt styrke og hjælpe udvalg mm.

Vi er udfordret på åbenlyse problemstillinger, som i øvrigt afspejler generelle udfordringer for golfklubber, men de skal fortsat adresseres med henblik på at opfylde vor og forhåbentlig alle andres ønske om en fremtidssikret og velfungerende klub på alle parametre.

Dette skal sikres ved respekt for, og en afbalanceret kombination af, foreningstanker og en kommerciel tilgang, hvor vi ikke sætter vore gode værdier og sociale aspekter over styr, men samtidig betragter VGK som en virksomhed for der igennem at sikre en bæredygtig og økonomisk fremtidssikret klub.

Vi har brug for hjælp til at nå disse mål og VGK og dens medlemsskare er i sig selv en ressourcekilde, så det er med glæde og tilfredshed, at vi kan konstatere en stor og tilfredsstillende medlemsopbakning i form af tilgang til bl.a. frivilligt arbejde og udvalgsarbejde, hvilket skaber dynamik og tankespin til motivation for os alle.

Vi er muligvis ikke den mest velkonsoliderede klub om end pilen peger i den rigtige retning, men det understøtter blot betydningen af, at vi anvender vores desværre begrænsede ressourcer optimalt, hvilket også vil være et fokuspunkt for den nye bestyrelse.

Vi vil forsøge at opretholde et højt oplysningsniveau for derigennem også opnå en bedre forståelse for div. nødvendige tiltag og beslutninger.

Afslutningsvis vil jeg også benytte lejligheden til at opfordre til et nytårsforsæt, som jeg er overbevist om, at vi alle kan bidrage til opfyldelse af. Lad os sammen udvise lidt større tolerance, venlighed og imødekommenhed overfor såvel gæster som medlemskolleger, selv i situationer, hvor vi muligvis stiller os uforstående over for en for os anderledes adfærd.

Et lille smil, en hilsen, en god dialog og en god oplevelse på vor dejlige bane kan med stor sandsynlighed aflæses på både gæstetal inkl. gæsteevaluering samt den generelle tilfredshedsgrad. Vi besidder alle et servicegen, så det kan vi alle hjælpe til med, og det skal VGK også være kendt for.

Tilfredse gæster og medlemmer er de bedste ambassadører for vor klub.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår med mange gode golfoplevelser.

Pbv.
Formand Harald Kjærgaard

Kontorets åbningstider:
Uge 51
Torsdag LUKKET
Fredag LUKKET

Uge 52 – LUKKET

Uge 1
Mandag LUKKET
Tirsdag LUKKET
Onsdag 09.00 – 14.00
Torsdag 09.00 – 14.00
Fredag 09.00 – 12.00

Glædelig jul og godt nytår

HUSK – Nytårskur 2018  – 31.12 fra kl. 11.00 – 13.00