Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand, Harald Kjærgaard
Næstformand, Jan B. Petersen
Kasserer, Carsten Jørgensen
Sekretær, Dorthe Kristensen
Bestyrelsesmedlem, Thomas S. Jensen
Bestyrelsesmedlem, Peter Køcks
Bestyrelsesmedlem, Esben Petersen

Se kontakt oplysninger på hjemmesiden:
https://www.vejengolfklub.dk/klubben/bestyrelse/

Kontingentsatser 2019
Som nævnt på generalforsamlingen vil kontingenter være uændret i 2019 – se
https://www.vejengolfklub.dk/medlemmer/medlemskaber/

Husk evt. ændring af medlemskab eller udmeldelse skal ske skriftligt inden 31.12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Golfklub

Til afholdelse mandag den 17.12.2018 kl. 20.00 i Vejen Golfklub.
1. Valg af dirigent
2. Endelig godkendelse af de på ordinær generalforsamling godkendte vedtægtsændringer.
3. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vejen Golfklub