Uge 48 (2)

 • Uge 48 (2)

  Bestyrelsen
  Bestyrelsen har konstitueret sig:
  Formand, Harald Kjærgaard
  Næstformand, Jan B. Petersen
  Kasserer, Carsten Jørgensen
  Sekretær, Dorthe Kristensen
  Bestyrelsesmedlem, Thomas S. Jensen
  Bestyrelsesmedlem, Peter Køcks
  Bestyrelsesmedlem, Esben Petersen

  Se kontakt oplysninger på hjemmesiden:
  https://www.vejengolfklub.dk/klubben/bestyrelse/

  Kontingentsatser 2019
  Som nævnt på generalforsamlingen vil kontingenter være uændret i 2019 – se
  https://www.vejengolfklub.dk/medlemmer/medlemskaber/

  Husk evt. ændring af medlemskab eller udmeldelse skal ske skriftligt inden 31.12

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Golfklub

  Til afholdelse mandag den 17.12.2018 kl. 20.00 i Vejen Golfklub.
  1. Valg af dirigent
  2. Endelig godkendelse af de på ordinær generalforsamling godkendte vedtægtsændringer.
  3. Eventuelt
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen i Vejen Golfklub

  Comments are closed.