Midlertidig lokalregel
Vi har d.d. indført midlertidig lokaleregel med lejeforbedring for at beskytte 18 hullers banen.

Midlertidig Lokal Regel:
En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green (kun fairway og lavere), må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts bredde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Der er fortsat lempelse ved arealer, som er beskadiget af fugles søgen efter larver (ex. gåsebiller) – unormale overfladeforhold (Regel 25-1)
Bolden må løftes og droppes inden for én køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse, men ikke nærmere hullet.

Hjælp til eftersåning og reparation
Onsdag den 12.09 kl. 08.00 vil greenkeeperne gerne have nogle hjælpende hænder til at reparere skaderne efter de gravende fugle.
Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med, da kontakt Anette på kontoret

Kampagne Golfhæftet
Skal du afsted på ferie nu i efteråret eller ud og spille på nye baner?
Hvis du ikke har købt Golfhæftet i år, har du en unik mulighed nu!
Køb 1 st. Golfhæftet 2018 og få 1 st. Golfhæftet 2019 for kun 450 kr!

Kampagnen gælder fra den 7. august til den 11. oktober.
Støt klubben – køb dit Golfhæftet hos os.