Vil du hjælpe Vejen Golfklub til bedre faciliteter?
På tidligere afholdte medlemsmøder, er bestyrelsen blevet opfordret til, at undersøge muligheden for at få andel i midler fra Momskompensationsordningen, som andre Golfklubber også har gjort fx Kaj Lykke Golfklub.

Hvad skal der til?
For at få del i disse midler, skal VGK først godkendes som almenvelgørende forening.
Denne godkendelse opnås ved at indsende ansøgning med dokumentation for indbetaling fra min. 101 gavegivere af gaver på min. 200 kr. senest 1. oktober 2019.

Hvad gør jeg?
Hvis du som medlem af klubben ønsker at støtte dette projekt, skal vi bede dig om at indbetale 200 kr. som gave – senest den 15. september 2019.
• Du kan indbetale beløbet direkte til Anette på kontoret
• Via bankoverførsel til konto. nr. 7687 – 0000177938
• Eller på MobilePay nr. 42179
(Da gaven efter godkendelse er fradragsberettiget, skal du oplyse dit medlemsnummer ved betaling)

Hvor meget får vi?
Det kan ikke siges med sikkerhed hvor stort et beløb klubben kan få fra Momskompensationsordningen, da det afhænger af hvor mange foreninger der ansøger, men vi anslår, at vi vil kunne få et beløb på ca. 50.000 kr. udover medlemsindbetalingerne på min.
20.000 kr.

Hvad går pengene til?
Pengene skal bruges på noget synligt – som vi alle har gavn af – forslagene har derfor været – forskønnelse af klubhus, forbedring af terrasse og evt. udbedring af parkeringspladsen.

Vi håber, at mange af jer vil støtte op om projektet, så vi hurtigt får mulighed for at indsende ansøgningen, ligesom vi løbende vil holde jer orienteret om antal af indbetalinger.

Venlig hilsen og god sommer
Vejen Golfklub