Information til medlemmer & gæster vedr. lokalregel E-5.

Dette er ikke en fyldestgørende og uddybende forklaring, men forhåbentligt et kort og forståelig forklaring på, hvorfor Regel og handicapudvalget har besluttet IKKE at tage lokalreglen E-5 i anvendelse i Vejen Golfklub.

Indledningsvis nogle få basisoplysninger:
­ Lokal reglen, der går under betegnelsen E-5, dækker over en alternativ måde at droppe en ny bold hvis bolden er Out of Bounds (OOB) eller mistet.
­ Er bolden OOB skal det punkt være kendt hvor den krydsede OOB grænsen.
­ Er bolden mistet kan det skønnes, hvor den formodes at ligge stille.
­ I begge tilfælde skal en ny bold droppes på ”Det punkt på fairway på det hul, der spilles, og som er nærmest, hvor den krydsede OOB eller er skønnet mistet, men ikke nærmere hullet”. Derfra er der max 2 køllelængder ind på fairway.
­ Spilleren må dog stadig spille en provisorisk bold, eller hvis han eller hun, ikke har droppet en ny bold, gå tilbage og spille en hvor den oprindelig blev spillet fra.

Efter at have gennemgået banen er Regel og handicapudvalget nået frem til, at:
­ Hullerne 2-3-5-6-11-12-15 ikke har OOB, hvorfor reglen ikke er aktuel.
­ Hullerne 7-13 er uden fairway, og her kan reglen derfor ikke anvendes.
­ På hullerne 1-3-4-8-10 vil ofte være vanskeligt eller umuligt at droppe korrekt, at fastslå med sikkerhed hvor bolden krydsede OOB grænsen, etc., hvorfor reglen med stor sandsynlighed ikke kan anvendes korrekt eller efter hensigten.
­ Det efterlader derfor kun hullerne 9-16-17-18, hvor reglen kan anvendes.

Der er altså 4 huller hvor reglen kan anvendes uden problemer. På de resterende huller vil reglen slet ikke kunne anvendes – eller der vil være en stor sandsynlighed for, at reglen ikke anvendes korrekt og efter hensigten.

18 huls banen i Vejen er en bane, der er designet på en måde, som gør, at der i rigtig mange situationer, vil være vanskeligt at anvende lokal regel E-5 på en hurtig, og ikke mindst retfærdig måde. Det vil derimod kunne føre til diskussioner spillerne i mellem, misfortolkninger af reglen og forkerte drop.

Baggrunden for denne regel skal være at spare tid – hvilket alle har eksempler på, men mindst ligeså mange har på det modsatte. Det er dog Regel og handicapudvalget vurdering på vores bane er det helt overordnet hurtigere og at spille en provisorisk bold ”som i de gode gamle dage”!

Såfremt at I ønsker en uddybende forklaring, kan denne fås på kontoret i åbningstiden.

Rigtig god tur!