Årsrevision af handicap
Der er gennemført årsrevision af jeres handicap.
Hvert år ved årsskiftet udføres en såkaldt årsrevision for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du skal have afleveret mindst otte (8) tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst fire (4) scores fra tællende runder pr. år). På baggrund af disse minimum otte (8) scores analyseres din nuværende spillestyrke, og dit handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen.
Læs mere her:
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem/vejl/da/topic/ega-handicapsystemet-2016-19-vejledning-til-spillere

Har du mistet dit EGA handicap kan det generhverves ved at aflevere 3 EDS runder

Udvalg
Juniorudvalg
Nyt juniorudvalg har konstitueret sig.
Ny formand er Kristina Rimkolde, se kontakt oplysninger samt øvrige medlemmer på hjemmesiden:
https://www.vejengolfklub.dk/klubben/udvalg/juniorudvalg/

Sponsorudvalg
Nyt sponsorudvalg har konstitueret sig.
Ny formand er Jens Peter Sørensen, se kontakt oplysninger samt øvrige medlemmer på hjemmesiden:
https://www.vejengolfklub.dk/klubben/udvalg/sponsorudvalg/

Klubudvalg
Nyt klubudvalg har konstitueret sig.
Ny formand er Kurt Carlsen, se kontakt oplysninger samt øvrige medlemmer på hjemmesiden:
https://www.vejengolfklub.dk/klubben/udvalg/klubudvalg/

Aktie til salg
Der er nu 2 aktier til salg.
Kontakt kontoret for mere information.