Møde med DGU`s banekonsulent
Vi har haft besøg af DGU`s banekonsulent Allan Brandt (A.B.)med henblik på en vurdering af greens tilstand. Det er især svampeangrebene vi har set som en trussel, idet angrebene har været hyppigere og sprøjtemidlerne mere begrænsede.
Anbefalingen fra Allan Brandt var dog klar. Medmindre vi havde 6 – 8 mill. vi ikke vidste hvad vi ville bruge til, så kunne han ikke anbefale en omlægning. Han havde set bedre greens, men han havde set mange flere, der var dårligere og mente, at vi godt kunne være tilfreds med niveauet. Han ville i stedet anbefale, at vi optimerer plejen, hvilket betyder vertikalskæring og topdressing oftere samt mere eftersåning og mere gødning. Det er en anbefaling vi vil følge og vil gøre det så ofte som økonomi og tid rækker.
Den øgede pleje giver ikke nyt vækstlag og ændrer ikke vore greens grundlæggende, men på sigt bliver de forhåbentligt mere spillevenlige.
En omlægning vil iflg. A.B. ikke være nogen garanti for, at greens ikke fremover bliver udsat for svampeangreb eller for den sags skyld gåsebiller og stankelben.
I bestyrelsen og hos greenkeeperne arbejder vi for, at vi altid har en velplejet og attraktiv bane. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at økonomien er en vigtig medspiller i så henseende.

På bestyrelsens vegne
Niels Schmidt

Banestatus den 08-05-2014
En ordentlig tiltrængt regnbyge….
I starten af denne uge er der igen kørt gødning ud. Alle grens – forgreens og de mest sultne fairways. Og så er det jo herligt, at det så regner bagefter. Græsset gror og nu klippes der greens hver dag. Efterhånden som græsset gror lukker det af for alle larver huller. Der sidder stadig masser af små fede stankelbens larver nede i græsset og vi kan / må som bekendt ikke sprøjte mod dem.
Bunkers blev trimmet i går. En masse frivillige hjalp med at få fjernet ukrudt mm. Og der er efterfyldt med mere sand.
Så snart vejr, tid og plads tillader det bliver der igen topdresset. Denne gang med ren sand.
Det nye service område ved teested 5 af afsluttet og tilsået. Også her står der affaldsbeholdere til dåser og flasker ( brug dem venligst)
Beplantningen i gården er også i fuld gang.

Hulspilsturnering 2014
I perioden 22. maj til 12. oktober 2014 afvikles en hulspilsturnering med én Dame – & én Herre række.
Alle klubbens medlemmer med EGA handicap kan deltage i turneringen.
Læs meget mere om hulspilsturneringen HER