Prøvemedlemsskab af Vejen Golfklub

 

Forløbsresumé

  1. Når du har tilmeldt dig som prøvemedlem og vi har registreret din indbetaling, tildeles du straks en mentor som introducerer dig til forløbet.
    Nu kan du frit benytte Vejen Golfklubs træningsfaciliteter.
  2. Mentoren bliver din personlige vejleder, kontaktperson, spillemakker i prøveperioden og du kan spørge ham/hende om alt. Mentor er en af klubbens mange frivillige og mentor deltager også i en turnusordning ved onsdags- og startersturneringer.
  3. Hver mandag morgen, tirsdag og torsdag aften (fra april til medio oktober – med undtagelse 2 uger i sommerferien), vil der være undervisning ved klubbens professionelle træner samt hjælpetrænere.
  4. I prøveperioden, skal du deltage i Regelundervisning og efterfølgende regelprøve. Mulige datoer findes også i aktivitetskalenderen.
  5. Når regelprøven er bestået og du har deltaget i 2 onsdagsturneringer. Så kan du få tildelt ”DGU-kort”. (forudsat at du indbetaler forholdsmæssigt kontingent).
  6. Når du via dit spil på Akademibanen, har opnået et handicap på max 54, kan du spille på 18-hulsbanen. (forudsat du har fuldmedlemskab ellers betales greenfee)
  7. Senest ved prøvemedlemsskabets ophør, skal der uanset handicap, betales forholdsmæssigt kontingent for at bevare spilleretten i VKG.

Begynderudvalget i Vejen Golfklub har udarbejdet en håndbog for prøvemedlemmer i 2021. 

I håndbogen finder du en praktisk information vedr. forløb, mentorordning, kontaktpersoner, begreber, undervisning, turnering og andet.

Vi anbefaler at du som nyt prøvemedlem læser håndbogen.

https://www.vejengolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/03/Håndbog-for-proevemedlemmer-2021-revideret-1.pdf

 

 

Slagtabel for begyndere 

Akademibanen herre gul.

https://www.vejengolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/04/Laveste-handicapresultat-slagtabel-Akademibanen-herre-gul.pdf

 

Akademibanen dame rød.

https://www.vejengolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/04/Laveste-handicapresultat-slagtabel-Akademibanen-dame-roed.pdf