Prøvemedlemskab af Vejen Golfklub

Forløbsresumé

 1. Når du har tilmeldt dig som prøvemedlem og vi har registreret din indbetaling, tildeles du straks en mentor som introducerer dig til forløbet.
  Nu kan du frit benytte Vejen Golfklubs træningsfaciliteter.
 2. Mentoren bliver din personlige vejleder, kontaktperson, spillemakker i prøveperioden og du kan spørge ham/hende om alt. En mentor er en af klubbens mange frivillige og mentoren deltager også i en turnusordning ved onsdagsturneringer for begyndere.
 3. Hver mandag morgen, tirsdag og torsdag aften (fra april til medio oktober – med undtagelse af to uger i sommerferien), vil der være undervisning ved klubbens professionelle træner samt hjælpetrænere.
 4. Hver onsdag aften afvikles en “Onsdagsturnering“, som er specielt for begyndere. Der skal ske tilmelding på GolfBox, se under “Klubkalender”. Under turneringens info står mere om afviklingen.
 5. I prøveperioden, skal du deltage i Regelundervisning og efterfølgende Regelprøve. Mulige datoer findes også i “Håndbog for prøvemedlemmer”, se nedenfor.
 6. Når Regelprøven er bestået og du har deltaget i to onsdagsturneringer kan du få tildelt ”DGU-kort,” forudsat du indbetaler forholdsmæssigt kontingent.
 7. Ved tilmeldingen som prøvemedlem får du en status som ”WHS begynder” og et fiktivt handicap på 54.
 8. Når du via dit spil på Akademibanen, har opnået et reelt handicap på max. 54, fjernes din status som ”WHS begynder”, og du kan nu spille på 18-hulsbanen, forudsat du har tegnet fuldt medlemskab ellers betales greenfee.
 9. Senest ved Prøvemedlemskabets ophør, skal du uanset handicap, betale forholdsmæssigt kontingent for at bevare spilleretten i Vejen Golfklub.

Begynderudvalget i Vejen Golfklub har udarbejdet en Håndbog for prøvemedlemmer,  2021.”

I håndbogen finder du en praktisk information vedr. forløb, mentorordning, kontaktpersoner, begreber, undervisning, turnering og andet.

Vi anbefaler, at du som prøvemedlem læser håndbogen.

 

Slagtabeller for “WHS begyndere” 

Når du skal spille en runde bør du føre et scorekort og indberette  resultatet i GolfBox. For at finde ud af, hvor mange slag du har til rådighed på de enkelte huller skal du som “WHS begynder” bruge tabellerne herunder. Din mentor kan vejlede dig i at føre dem over på scorekortet.

Akademibanen herre gul.

Akademibanen dame rød.

Akademibanen herre rød

Akademibanen dame gul