NYHEDER

Nyheder

Midlertidig lokalregel - lejeforbedring
06/09-2018

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green (kun fairway og lavere), må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts bredde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.
*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:
Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”
Regel- og handicapudvalget.