Vores lokalregler for begge baner er opdateret. Se dem her. 
Udover nogle redaktionelle justeringer er der indsat en lokalregel, som giver lempelse for skyllerender i bunkere, efter regel 16.1c..

Men vi har jo også situationer, hvor vandet ikke kan løbe ud, så bunkeren bliver oversvømmet!

Dansk Golf Union tillader dog ikke en permanent publiceret lokalregel for dette.
Men lokalreglen kan bruges af klubbens Turneringsledelser, der afvikler tællende turneringer, og kun, når der er oversvømmede bunkere på selve turneringsdagen.
Bunkeren er oversvømmet, når alt sandet er dækket af vand.

Regeludvalget/hkj