Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamling 2019
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejen Golfklub
tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.30
I Vejen Golfklubs lokaler på adressen Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Forslag fra bestyrelsen
• Ingen.

6. Forslag fra medlemmerne.
• Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen er:
• Thomas Jensen Modtager ikke genvalg
• Carsten Jørgensen Modtager ikke genvalg
• Esben Petersen Modtager ikke genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant:
På valg er:
• BDO Scan Revision ved revisor Frank Barrit og som suppleant Keld Lauenborg
• Bestyrelsen foreslår genvalg.
9. Eventuelt

Vejen, den 30. oktober 2019

På bestyrelsens vegne
Harald Kjærgaard
Formand

 

 

 

Se referat fra generalforsamlinger herunder. Klik på årstallet eller klub/anlæg for at åbne.