Covid-19 restriktioner:

  1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
  2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev vores anvisninger
  3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
  4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller krammer før og efter runden.
  5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
  6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som kan være berørt af andre personer
  7. For ”personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelse særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

 

I Vejen Golfklub forventer vi at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respekterer golfreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den adfærd, der udvises overalt hvor man færdes i klubben, og i de funktioner der varetages.

1. Out of bounds:
Ejendomme som er markeret med PRIVAT OMRÅDE – ADGANG FORBUDT, må ikke betrædes. Bolde, som ligger på nabogrunden, må kun hentes med fiskestang. Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne.
2. Hul 18:
På gult tee sted er det FORBUDT at slå over parkeringsplads, bygninger og putting green samt spille bolden via hul 1 eller hul 9.
Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne.
3. 4-bolde:
Spil så vidt muligt i 4-bolde. Da vi har tidsbestilling starter alle bolde fra hul 1 – sekretariatet har ret til at udfylde starttider op til 4-bolde. 5-bolde eller mere er ikke tilladt.
4. Flet:
Når der er kø på 1. tee på Akademibanen, skal der flettes. Dvs., at et hold, som har gået én grunde og et hold, som skal påbegynde en runde skiftevis har fortrinsret.
5. Andet:
Start fra hul 10 er kun tilladt, hvis der kun spilles 9 huller og kun hvis der er fri fra hul 9, da spillerne fra hul 9 har fortrinsret.
Gul / sort pæle: 150 m / 100 m til midten af green.

Lokale etiketteregler:
1. Læg opslåede tørv tilbage og tryk dem godt ned.
2. Riv i bunkers og læg riven på plads.
3. Ret nedslagsmærker op på greens.
4. Spilletempo: Hvis en gruppe spillere taber et helt hul og forsinker de bagved kommendes spil, skal gruppen lukke den bagved kommende gruppe igennem. Uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
5. Antal spillere pr. bold: Antallet af spillere pr. bold må højest være 4.
(Gentagende overtrædelser af etiketteregler indberettes til bestyrelsen).

6. Midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring

– gældende for Akademibanen/Pay & Play fra den 9. okt. 2020

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt:

Boldens oprindelige sted.


Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt
:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse


Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

– må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

– skal være i det generelle område.

 

Den oprindelige bold må renses inden den placeres i lempelsesområdet.

Når bolden er sluppet og placeret i lempelsesområdet, må den ikke igen løftes.

Straf for at overtræde denne lokalregel: Den generelle straf.

Se dokument med ordensregler og praktiske informationer HER

Praktisk information:

Når du bestiller tid på golfbox, så undersøg hvor mange 4 bolde der går foran dig. Slå dig evt. sammen med en anden bold. Så undgår du ventetid. Husk, at når der kun står én eller to medlemmer i Golfbox, er det en invitation. Spillerne bør bekræfte deres tid på Golfbox og evt. skriv scorekort ud, behøves ikke hver gang du spiller, et kort kan godt bruges flere gange.