Ordensregler og praktisk information

I Vejen Golfklub forventer vi at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respekterer golfreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den adfærd, der udvises overalt hvor man færdes i klubben, og i de funktioner der varetages.

1. Out of bounds:
Ejendomme som er markeret med PRIVAT OMRÅDE – ADGANG FORBUDT, må ikke betrædes. Bolde, som ligger på nabogrunden, må kun hentes med fiskestang. Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne.
2. Hul 18:
På gult tee sted er det FORBUDT at slå over parkeringsplads, bygninger og putting green samt spille bolden via hul 1 eller hul 9.
Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne.
3. 4-bolde:
Spil så vidt muligt i 4-bolde. Da vi har tidsbestilling starter alle bolde fra hul 1 – sekretariatet har ret til at udfylde starttider op til 4-bolde. 5-bolde eller mere er ikke tilladt.
4. Flet:
Når der er kø på 1. tee på Akademibanen, skal der flettes. Dvs., at et hold, som har gået én grunde og et hold, som skal påbegynde en runde skiftevis har fortrinsret.
5. Andet:
Start fra hul 10 er kun tilladt, hvis der kun spilles 9 huller og kun hvis der er fri fra hul 9, da spillerne fra hul 9 har fortrinsret.
Gul / sort pæle: 150 m / 100 m til midten af green.

Lokale etiketteregler:
1. Læg opslåede tørv tilbage og tryk dem godt ned.
2. Riv i bunkers og læg riven på plads.
3. Ret nedslagsmærker op på greens.
4. Spilletempo: Hvis en gruppe spillere taber et helt hul og forsinker de bagved kommendes spil, skal gruppen lukke den bagved kommende gruppe igennem. Uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
5. Antal spillere pr. bold: Antallet af spillere pr. bold må højest være 4.
(Gentagende overtrædelser af etiketteregler indberettes til bestyrelsen).

Se dokument med ordensregler og praktiske informationer HER

Praktisk information:

Når du bestiller tid på golfbox, så undersøg hvor mange 4 bolde der går foran dig. Slå dig evt. sammen med en anden bold. Så undgår du ventetid. Husk, at når der kun står én eller to medlemmer i Golfbox, er det en invitation. Spillerne bør bekræfte deres tid på Golfbox og evt. skriv scorekort ud, behøves ikke hver gang du spiller, et kort kan godt bruges flere gange.