Bestyrelsen

Bestyrelsens hovedopgaver er:

At forestå driften af golfbanen og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, herunder samarbejde med andre klubber, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

At konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kort- og langsigtede mål, omsætte disse handleplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem de nedsatte udvalg og ansatte funktionærer.

At nedsætte de fornødne udvalg, ansætte fornødne medarbejdere, give mål og retningslinier for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde.

At ansætte nøglepersoner.

At udarbejde og vedligeholde en generel forretningsorden for bestyrelse og udvalg.

At udarbejde og vedligeholde regelsæt og kompetencer for de nedsatte udvalg og ansatte.

At sikre klubmedlemmerne tilstrækkelig information om organisationens arbejde og beslutninger.

At træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller til en funktionærs kompetence, og i sager, som bestyrelsen i øvrigt af udvalg eller ansat anmodes om at træffe afgørelse i.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand, Harald Kjærgaard
Askov Kirkevej 2, 6600 Vejen
2479 4828

Næstformand, Jan B. Petersen
Ådalen 6, ST 1, 6600 Vejen
4018 6017

Kasserer, Dorthe Kristensen
Brunebjerg 7, 6000 Kolding
2889 0895

Sekretær, Ulla Skov Nielsen
Lerbjergvej 42, 6000 Kolding
2420 9040

Kurt Carlsen
Skrænten 59, 6600 Vejen
2971 3221

Peter V. Køcks
Mannehøj 139, 6600 Vejen
2922 8831

Knud Mønsted
Violvej 75, 6650 Brørup
6016 4875