Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsens hovedopgaver er:

At forestå driften af golfbanen og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, herunder samarbejde med andre klubber, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

At konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kort- og langsigtede mål, omsætte disse handleplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem de nedsatte udvalg og ansatte funktionærer.

At nedsætte de fornødne udvalg, ansætte fornødne medarbejdere, give mål og retningslinier for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde.

At ansætte nøglepersoner.

At udarbejde og vedligeholde en generel forretningsorden for bestyrelse og udvalg.

At udarbejde og vedligeholde regelsæt og kompetencer for de nedsatte udvalg og ansatte.

At sikre klubmedlemmerne tilstrækkelig information om organisationens arbejde og beslutninger.

At træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller til en funktionærs kompetence, og i sager, som bestyrelsen iøvrigt af udvalg eller ansat anmodes om at træffe afgørelse i.

Niels Schmidt

Formand Niels Schmidt
Torvegade 1, 3.tv, 6600 Vejen
2177 5636

jan-b-petersen

Næstformand Jan B. Petersen
Vejenvej 42, 6600 Vejen
4018 6017

Carsten Jorgensen

Kasserer Carsten Jørgensen
Vigårdsvej 26, 6600 Vejen
6040 6782

Rigmor Groen

Sekretær Rigmor Grøn
Højvang Nord 39, 6580 Vamdrup
2014 0073

Thomas Jensen

Bestyrelsesmedlem Thomas Stampe Jensen
Kongebrogade 34,1, 6000 Kolding
2969 8067