Alle medlemmer af Vejen Golfklub indkaldes / inviteres til                                              

Ordinær Generalforsamling og Medlemsmøde
mandag, den 26. februar 2024 i Klubhuset

Ordinær generalforsamling, kl. 18.30

med følgende
dagsorden, iflg. vedtægter og overgangsbestemmelser i de nye vedtægter:

1.      Valg af stemmetællere og referent

2.      Valg af dirigent

3.      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (oktober kvartal 2023)

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for perioden 1. okt. 2023 til 31. dec. 2023 til godkendelse

5.      Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår (2024) til orientering

6.      Forslag fra bestyrelsen

7.      Forslag fra medlemmer

8.      Eventuelt.

Der skal ikke vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Der er ikke modtaget forslag til behandling.

Det reviderede regnskab og bestyrelsens budget kan afhentes i klubsekretariatet efter nærmere aftale.

På bestyrelsens vegne
Harald Kjærgaard

Medlemsmøde

umiddelbart efter ovennævnte ordinære generalforsamling.
Her vil bestyrelsen orientere om nyansættelserne og den nye organisation. De nye medarbejdere vil blive præsenteret.
Ligeledes vil ejerne af ”Café No.19” præsentere sig og fortælle om deres visioner.

Hent hele indkaldelsen som pdf-fil

 

hkj