Fredet sø ved hul 18

Jeg var i sidste uge ude at kigge på et par af golfbanens vandhuller. Specielt var jeg interesseret i det vandhul, som ligger lige syd for klubhuset og som er fyldt med planten ”Krebseklo”. Her fandt jeg ca. 10 stk. guldsmede af den art, som hedder ”Grøn Mosaikguldsmed”. Den er tæt knyttet til Krebseklo, som den lægger sine æg i.
Grøn Mosaikguldsmed er sjælden, både i Danmark og i Europa. Derfor er den opført på EU’s habitatdirektiv på den såkaldte Bilag IV-liste. Desuden er den fredet i DK, som en af ganske få insekter. Det betyder, at guldsmeden eller dens levesteder ikke må beskadiges. Det vil sige, at du f.eks. ikke må oprense søen for Krebseklo.
Så I har endnu et vandhul med sjælden natur! Og faktisk er der også en sjælden plante i det samme vandhul – den gule blomst som hedder Søblad.

Venlig hilsen Inge Nagstrup Biolog, Teknik & Miljø, Vejen Kommune

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vejengolfklub/public_html/wp-content/plugins/flickr-album-gallery/flickr-album-gallery-short-code.php on line 33
Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar