Lokalregler Akademibanen

1. Baneafmærkninger
Pælefarve    Betydning
Hvide pæle:   Out of Bounds
Gule pæle/plader:  Vandhazard
Røde pæle/plader:  Parallel vandhazard
Blå pæle:   Areal under reparation
Blå pæle med sort top:  Areal under reparation med spilleforbud

2. Veje, henvisningsskilte, afstandsmarkeringer samt pæle og plader, der er nævnt i lokal regel 1, undtagen hvide pæle.
Sådanne er ikke flytbare forhindringer. Er disse til gene for spillet, må bolden droppes iht. Regel 24-2.

3. Hvide pæle mellem hul 5 og hul 6
Disse markerer kun Out of Bounds ved spil på hul 5.
Ved spil på andre huller end hul 5, er disse pæle ”ikke flytbare forhindringer”. Er disse til gene for spillet, må bolden droppes iht. Regel 24-2.

4. Bold på green flyttet uforsætligt
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

5. Sprinklere
Alle fast anbragte sprinklerhoveder er ikke flytbare forhindringer, og lempelse for gene fra disse kan opnås i medfør af regel 24-2. Hvis en sådan forhindring endvidere er på eller indenfor to køllelængder fra green på det hul, der er ved at blive spillet, er i vejen på spillelinien mellem bolden og hullet, kan spilleren få lempelse uden straf således: Hvis bolden ligger uden for green, men ikke i en hazard, og ligger inden for to køllelængder fra den forhindring, der er i vejen, må bolden løftes, renses og droppes på det sted, der er nærmest det sted, hvor bolden lå, og som ikke er nærmere hullet, hvor forhindringen ikke er i vejen, og som ikke er i en hazard eller på green.

6. Sten i bunkers
Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).

7. Afstandsmålere
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.