Lokalregler Akademibanen

1. Baneafmærkninger
Pælefarve Betydning
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde pæle/plader: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2. Veje, henvisningsskilte, afstandsmarkeringer samt pæle og plader, der er nævnt i lokal regel 1, undtagen hvide pæle.
Sådanne er ikke flytbare forhindringer. Er disse til gene for spillet, må bolden droppes iht. Regel 16-1.

3. Hvide pæle mellem hul 5 og hul 6
Disse markerer kun Out of Bounds ved spil på hul 5.
Ved spil på andre huller end hul 5, er disse pæle ”ikke flytbare forhindringer”. Er disse til gene for spillet, må bolden droppes iht. Regel 16-1.

4. Strafområde
(B-2.1) “Når en spillers bold er i et strafområde, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selv om den ikke findes, kan spilleren tage lempelse ved hjælp af en af mulighederne i Regel 17.1d.
Eller når bolden sidst krydsede grænsen af det røde strafområde på, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

5. Sprinklere
(F-5) Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.