Midlertidige lokalregler

Akademibanen/Pay & Play

Gældende fra og med 8. oktober 2021

Lejeforbedring

(Standardlokalregel E3) Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt:

Boldens oprindelige sted.

  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse

  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • skal være i det generelle område.

Den oprindelige bold må renses inden den placeres i lempelsesområdet.

Når bolden er sluppet og placeret i lempelsesområdet, må den ikke igen løftes.
Straf for at overtræde denne lokalregel: Den generelle straf (2 strafslag).

Permanente lokalregler

Banemarkeringer (kan være pæle, plader og/eller afstribninger)

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Veje, henvisningsskilte, afstands- og banemarkeringer
Sådanne er ikke-flytbare forhindringer.  Lempelse efter Regel 16.1.

Flethegn og beskyttelsesnet ved teesteder
Disse er integrerede dele af banen.

Sprinklere
(Jf. Standard lokalregel F-5): Lempelse for gene fra en sprinkler kan tages efter Regel 16.1 (ikke-flytbar forhindring).

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen og bolden ligger i det generelle område:

Spilleren må tage fuld lempelse efter Regel 16.1b, hvis sprinkleren er på en valgt rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a

Hvide pæle mellem Hul 5 og Hul 6
Disse markerer kun Out of Bounds ved spil på Hul 5.
Ved spil på andre huller end Hul 5, er disse pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Er disse til gene for spillet: Lempelse efter Regel 16-1.

 

Regel- og handicapudvalget

Marts 2021