Lokalregler på 18 hullers banen

1. Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde.
Blå markeringer: Areal under reparation.
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Strafområde
(B-2.1) “Når en spillers bold er i et strafområde, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selv om den ikke findes, kan spilleren tage lempelse ved hjælp af en af mulighederne i Regel 17.1d.
Eller når bolden sidst krydsede grænsen af det røde strafområde, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

3. Sprinklere
(F-5) Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

4. Veje, henvisningsskilte, afstandsmarkeringer samt pæle og plader
Sådanne er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16-1.

5. Flethegn og beskyttelsesnet ved tee-steder
Disse er integrerende dele af banen.

6. Midlertidig lokalregel

Midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring

– gældende for 18 hullers banen og Akademibanen/Pay & Play fra den 9. okt. 2020

 

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

 

Referencepunkt:

Boldens oprindelige sted.


Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt
:

Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse


Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

– må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

– skal være i det generelle område.

 

Den oprindelige bold må renses inden den placeres i lempelsesområdet.

Når bolden er sluppet og placeret i lempelsesområdet, må den ikke igen løftes.

Straf for at overtræde denne lokalregel: Den generelle straf.

 

 

Regel- og handicapudvalget, Vejen Golfklub