Lokalregler på 18 hullers banen

1.Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Vandhazard.
Røde markeringer: Parallel vandhazard.
Blå markeringer: Areal under reparation.
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.
Grønne pæle: Droppezone.
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Sprinklere
Lempelse for gene fra en ”ikke-flytbar forhindring” kan opnås efter Regel 24-2.
Hvis en bold ligger through the green og en ikke-flytbar forhindring på eller inden for 2 køllelængder fra greenen og inden for 2 køllelængder fra bolden forekommer på spillelinien mellem bolden og hullet, må spilleren desuden tage lempelse uden straf således:
Bolden skal løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard eller på en green.
Bolden må renses, når den er løftet.

3. Veje, henvisningsskilte, afstandsmarkeringer samt pæle og plader
Sådanne er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

4. Bold på green flyttet uforsætligt
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

5. Flethegn og beskyttelsesnet ved tee-steder
Disse er integrerende dele af banen.

6.  Sten i bunkers
Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel
Hulspil: Tab af hul – Slagspil 2 straffeslag

7. Afstandsmålere
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

En multi-funktionel enhed, såsom en smartphone eller PDA, må anvendes som en afstandsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold, hvor det ville være en overtrædelse af Regel 14-3.

Godkendt af DGU januar 2017

 

Midlertidige lokalregler: se evt. opslag i klubhus