Permanente lokalregler

Banemarkeringer (kan være pæle, plader og/eller afstribninger)

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Veje, henvisningsskilte, afstands- og banemarkeringer
Sådanne er ikke-flytbare forhindringer.  Lempelse efter Regel 16.1.

Flethegn og beskyttelsesnet ved teesteder
Disse er integrerede dele af banen.

Sprinklere
(Jf. Standard lokalregel F-5): Lempelse for gene fra en sprinkler kan tages efter Regel 16.1 (ikke-flytbar forhindring).

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen og bolden ligger i det generelle område:

Spilleren må tage fuld lempelse efter Regel 16.1b, hvis sprinkleren er på en valgt rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a

Ekstra lempelsesmulighed i rødt strafområde, store sø på Hul 18

(Jf. Standard lokalregel B-2.1): Udover de tre lempelsesmuligheder i Regel 17 (lempelse fra forrige sted, lempelse på flaglinjen og sidelæns lempelse) må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.

  • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
    • må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
    • hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 2 strafslag, jf. Regel 14.7a.

Regel- og handicapudvalget

Marts 2021