Buggy- og monobuggy kørsel på 18 hullers banen er lukket for i år.
Det er tilladt at køre buggy og monobuggy på Akademibanen.
Vi appellerer dog til at undgå de mest fugtige områder for at skåne mest mulig. 
Det er ikke tilladt at køre gennem områder med “Midlertidigt vand”.
tk