Uge 14 2018

Bane status Vejret driller jo stadig, men vi håber og tror på bedring. Vi arbejder hen imod at banen lukkes op uden vinterregler fra fredag morgen, dog med midlertidig lokalregel med oplæg på tætklippede arealer. Vi håber også at golfbiler og scootere atter kan køre på banen. Men det hele skal tages med forbehold og…