Juniorudvalg

Juniorudvalg

I klubben er der ca. 30 spillere under 18 år fordelt i 3 grupper, som dette udvalg tager sig af.

Træningstider for 2017 se HER

Juniorudvalget ønsker at juniorerne gennem golfsporten oplever kammeratskab, mulighed for dygtiggørelse, motion, velvære og livskraft, for dermed at motivere til en livslang tilknytning til golfsporten.
Udvalget ønsker endvidere at give den bedst mulige støtte til juniorerne for at give disse gode betingelser for at kunne repræsentere Vejen Golfklub udadtil og juniorafdelingen indadtil i Vejen Golfklub.

 

Juniorudvalgs medlemmer:
, formand    
Thomas Stampe Jensen,
bestyrelses repræsentant
27572248 tsj@solar.dk
Flemming Roed 40283743 flemming@roed-industri.dk
Annette Møller 28766361 ap.moller@outlook.dk
Søren Kjeldsen 75368082  coachkjeldsen@gmail.com